Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin

Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin

Zapowiedź książki Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin

Autor: Andre Helin, Podatkowe Komentarze Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381289702
Wydanie: 8/2019 Stron: 1100


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Ceny transferowe, Finanse publiczne 2019,Wysyłka

Komentarz do ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości autorstwa wybitnego ekonomisty dr André Helina stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając najnowszy stan prawny. Komentarz, bazując na tekście jednolitym z 30.1.2018 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), uwzględnia i szczegółowo prezentuje najnowsze zmiany, które pojawiły się od poprzedniego wydania. Niewątpliwie dużą zaletę prezentowanego Komentarza stanowi poruszenie tematyki Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i ich odzwierciedlenia w ustawie o rachunkowości, a także wskazanie istotnych różnic pomiędzy krajową ustawą a Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Równie ważne w tym kontekście jest przedstawienie Krajowych Standardów Rachunkowości. W związku z ciągłymi nowelizacjami omawianej ustawy Autor podejmuje również próbę antycypacji zmian, które mogą nastąpić w tej dziedzinie prawa.