Ustawa o rachunkowości Komentarz Kiziukiewicz

Ustawa o rachunkowości Komentarz Kiziukiewicz

 

239 zł 181.89

Autor: Teresa Kiziukiewicz, Teresa Cebrowska, Ksenia Czubakowska, Waldemar Gos, Maria Hass Symotiuk, Magdalena Janowicz,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326489518
Wydanie: 7/2016 Stron: 752


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Ceny transferowe, Finanse publiczne 2019,Wysyłka

Komentarz do ustawy o rachunkowości przeznaczony jest dla księgowych, doradców podatkowych, osób prowadzących biura rachunkowe oraz biegłych rewidentów. Zainteresuje również dyrektorów ekonomicznych, analityków finansowych i członków rad nadzorczych. Będzie pomocnym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych, studentów studiów ekonomicznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych.
W siódmym wydaniu komentarza do ustawy o rachunkowości zawarto najnowsze rozwiązania w prawie bilansowym i normach z nim związanych uwzględniając aktualny stan prawny, w tym ostatnie zmiany, które weszły w życie w dniu 4 czerwca 2016 r., mające na celu przede wszystkim wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE oraz dotyczące m.in. modyfikacji zakresu podmiotowego ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem alternatywnych spółek inwestycyjnych.
W komentarzu omówiono kluczową regulację prawną, która określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych oraz warunki usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przystępny i kompleksowy sposób przedstawiono interpretację prawa bilansowego, odnosząc się do krajowych standardów rachunkowości i rozwiązań międzynarodowych, w tym MSSF oraz dyrektyw UE, jak również do przepisów prawa podatkowego i innych regulacji polskiego prawa.
Stan prawny komentarza do ustawy o rachunkowości to 4 czerwca 2016 roku