Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska

Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska

 

259 zł 185.68

Autor: Wallińska Ewa,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326494901
Wydanie: 4/2016 Stron: 1084


Inne działy: Plan kont 2018, Podatki 2018, Ceny transferowe, Finanse publiczne 2018,Wysyłka

W Polsce podstawą regulacji rachunkowości jest Ustawa o rachunkowości, której przepisy wyznaczają ramy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych. Określa ona ponadto zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz warunki świadczenia usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Komentarz do ustawy o rachunkowości stanowi kompleksowe omówienie poszczególnych zapisów podstawowego aktu prawnego tworzącego polskie prawo bilansowe, jakim jest ustawa o rachunkowości. Oprócz samego komentarza do przepisów ustawy, objaśniającego ich istotę, znaczenie, miejsce w całym systemie rachunkowości i wzajemne powiązania między nimi, Czytelnik znajdzie także odniesienie do najważniejszych aspektów praktycznych wynikających z określonych regulacji.
Autorami Komentarza są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz praktycy. Komentarz dla osób związanych z praktyką i teorią rachunkowości: księgowych, biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych oraz pracowników naukowych zainteresowanych prawem bilansowym i szeroko pojętymi finansami.
Stan prawny grudzień 2015 rok z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie od 1 stycznia 2016 roku