Ustawa o rachunkowości 2019 Legis

Ustawa o rachunkowości 2019 Legis Stan prawny styczeń 2019 roku

 

26.25 zł 21.84 Bestseller

Autor: Legis,
Wydawnictwo Legis
Isbn: 9788365467539
Wydanie: 1/2019 Stron: 92


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Ceny transferowe, Finanse publiczne 2019,Wysyłka

Książka zawiera tekst Ustawy o rachunkowości z załącznikami.
Dodatkowo zostały umieszczone następujące rozporządzenia:
- Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
- Rozporządzenie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości.

Książka ma czytelny i przejrzysty układ. Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem. Przy każdej zmianie znajduje się przypis informujący od kiedy zmiana obowiązuje i jakim aktem prawnym została wprowadzona.
stan prawny - styczeń 2019 roku