Ustawa o rachunkowości The Accounting Act

Ustawa o rachunkowości The Accounting Act

 

189 zł 162.63

Autor: Joanna Adamczyk, Nicholas Faulkner,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325596149
Wydanie: 2/2017 Stron: 318


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Ceny transferowe, Finanse publiczne 2019,Wysyłka

Drugie wydanie tłumaczenia ustawy o rachunkowości na język angielski stanowi próbę oddania w języku angielskim zagadnień polskiej rachunkowości w sposób jak najbardziej zbliżony do konwencji obowiązujących w tym zakresie w dokumentacji spółek europejskich, stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, jak również w dyrektywach i rozporządzeniach Unii Europejskiej oraz w ustawodawstwie brytyjskim.
Drugie wydanie uwzględnia zmiany wchodzące w życie 29 kwietnia 2017 roku, w tym m. in. zmianę ze stycznia 2017 roku mającą na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2013/34/UE o ujawnianiu informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.