Ustawa o Sądzie Najwyższym Komentarz

Ustawa o Sądzie Najwyższym Komentarz

 

149 zł 106.46

Autor: Krzysztof Szczucki,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381248280
Wydanie: 1/2018 Stron: 584


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Praktyczny komentarz do ustawy o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3.04.2018 r. Autor omawia obecne rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę, w tym zwłaszcza:
- nowy nadzwyczajny środek zaskarżenia w postaci skargi nadzwyczajnej,
- nową organizację wewnętrzną Sądu Najwyższego,
- zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach sędziów Sądu Najwyższego,
- zmiany w przepisach regulujących status sędziego,
- wprowadzenie ławników Sądu Najwyższego.

W komentarzu o sądzie najwyższym wskazano różnice w porównaniu do poprzedniego stanu prawnego. Dzięki temu możliwe jest ustalenie, w jakim zakresie aktualność zachowuje dotychczasowe orzecznictwo i piśmiennictwo dotyczące Sądu Najwyższego.
W komentarzu uwzględniono zmiany wprowadzone następującymi Ustawami:
- z 6.03.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej;
- 12.04.2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym;
- z 12.04.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym;
- z 10.05.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

Przedstawiona została również ostatnia nowelizacja przepisów wynikająca z ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.