Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Komentarz

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Komentarz

 

259 zł 194.73

Autor: Kowalska Mańkowska Iwona, Pietraszewska Macheta Agnieszka, Sidorko Andrzej, Urban Krzysztof,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381241205
Wydanie: 3/2018 Stron: 1048


Inne działy: Socjologia i psychologia, Prawo karne 2019, Prawo cywilne 2019, Prawo medyczne 2019,Wysyłka

Komentarz został przygotowany przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od wielu lat, na co dzień stykających się z problemami finansowania świadczeń ze środków publicznych. W trzecim wydaniu komentarza omówiono ostatnie zmiany w systemie ochrony zdrowia, w tym m.in.:

nowe zasady dotyczące prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (tj. możliwość dokonania wstecznego zgłoszenia);
tzw. sieć szpitali, czyli system podstawowego zabezpieczenia szpitalnego;
zasady finansowania programów pilotażowych;
nowe regulacje dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej;
nowe zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej określające minimalną wysokość nakładów na ochronę zdrowia na 6% dochodu krajowego brutto.
W komentarzu zaprezentowano bogaty wybór literatury, a także orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych w zakresie komentowanej ustawy.

Komentarz przeznaczony jest dla pracowników oraz właścicieli podmiotów leczniczych publicznych i niepublicznych. Może stanowić ponadto cenną lekturę dla pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Zainteresuje również sędziów, radców prawnych i adwokatów.