Ustawa o systemie oświaty komentarz Pilich

Ustawa o systemie oświaty komentarz Pilich

 

189 zł 139.29

Autor: Pilich Mateusz,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326493546
Wydanie: 6/2015 Stron: 1488


Inne działy: Ochrona danych osobowych, Plan kont 2018, Podatki 2018, Kadry i płace 2018,Wysyłka

Ustawa o systemie oświaty, wielokrotnie nowelizowana oraz uzupełniona kilkudziesięcioma rozporządzeniami, jest aktem prawnym o dużym znaczeniu i zasięgu: reguluje m.in. działalność szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych - zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Komentarz jest uporządkowanym i systematycznym omówieniem poszczególnych przepisów ustawy. Wzbogacony został o obszerne orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, wieloletni dorobek doktryny oraz zwięzłe przedstawienie większości aktów wykonawczych do ustawy o systemie oświaty. Najnowsze wydanie komentarza uwzględnia wszystkie nowelizacje ustawy o systemie oświaty według stanu prawnego na 1 września 2015 r. Obszernie omówiono w nim zagadnienia przyjmowania uczniów do przedszkoli, szkół i placówek (tzw. ustawa rekrutacyjna), podręczników oraz programów szkolnych. Komentarz zawiera także przybliżenie przepisów tzw. ustawy egzaminacyjnej, obejmujących m.in.:
- zasady oceniania i klasyfikowania uczniów i słuchaczy obowiązujące od początku roku szkolnego 2015/2016;
- system egzaminów zewnętrznych (sprawdzianu po szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie).