Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz

Zapowiedź książki Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz

Autor: Marcin Bejm, Komentarze Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381285698
Wydanie: 1/2018 Stron: 800


Inne działy: Kodeks postępowania administracyjnego 2018, Prawo zamówień publicznych 2018, Prawo administracyjne podręcznik, Prawo handlowe 2018,Wysyłka

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 21.10.2016 r. – Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1920), której celem jest implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26.2.2014 r. w sprawie udzielenia koncesji. Zastąpiła ona, wcześniej obowiązującą – ustawę o koncesji na roboty budowlane lub usługi.