USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH KOMENTARZ

USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH KOMENTARZ

 

199 zł 158.99 Bestseller

Autor: Barbara Bajor, Anna Zalcewicz,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788380922556
Wydanie: 1/2016 Stron: 688


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Komentarz w sposób kompleksowy ujmuje problematykę dotyczącą zasad świadczenia usług płatniczych zarówno na gruncie prawa prywatnego (np. umowa ramowa, reguły ochrony konsumentów), jak i publicznego (np. objęcie nadzorem instytucji płatniczych, biur usług płatniczych). Istotną wartością komentarza jest nie tylko interpretacja poszczególnych przepisów, analiza dorobku doktryny i orzecznictwa, lecz także uwzględnienie europejskiego kontekstu regulacji oraz wskazanie potencjalnych problemów mogących pojawić się w związku ze stosowaniem nowych przepisów.
Komentarz jest skierowany do pracowników banków, krajowych instytucji płatniczych, biur usług płatniczych oraz przedsiębiorców zamierzających świadczyć usługi płatnicze. Zainteresuje również osoby korzystające z takich usług.
Stan prawny: 15 marca 2016 rok