Ustawa o własności lokali Komentarz

Ustawa o własności lokali Komentarz

 

159 zł 119.77 Zapowiedź 

Autor: Tymoteusz Barański, Hubert Izdebski, Buliński Kamil,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381600736
Wydanie: 1/2018 Stron: 480


Inne działy: Prawo o nieruchomościach mieszkaniowe Księgi wieczyste, Nieruchomości poradniki, Gospodarka nieruchomościami Komentarz, Nieruchomości Mieszkania,Wysyłka

Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień regulowanych ustawą o własności lokali w ujęciu praktycznym. Dokładnej analizie poddano najczęściej występujące problemy związane z takimi kwestiami jak: ustanowienie własności lokalu, prawa i obowiązki właścicieli lokali czy zarząd nieruchomością wspólną.