Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz

Zapowiedź książki Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz

Autor: Duże Komentarze Becka, Janusz Szwaja, Andrzej Jakubecki, Marian Kępiński, Marek Mozgawa, Maria Poźniak Niedzielska, Ryszard Skubisz, Stanisław Sołtysiński, Tadeusz Skoczny, Irena Wiszniewska,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381581882
Wydanie: 5/2019 Stron: 1000


Inne działy: Audyt i Controlling, Prawo konkurencji 2019, Prawo konsumenckie, Prawo antymonopolowe,Wysyłka

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz w sposób wyczerpujący wyjaśnia zagadnienia związane z zapobieganiem i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach, zarówno w interesie publicznym, jak i przedsiębiorców oraz klientów. Publikacja zawiera szczegółową i wnikliwą analizę wszystkich artykułów ustawy, z wykorzystaniem bogatego dorobku judykatury, innych krajowych aktów prawnych związanych z tym zagadnieniem oraz z uwzględnieniem rozwiązań prawa unijnego w tym zakresie.