Komentarze, kodeksy, zbiory ustaw, podręczniki prawnicze

Dział ten to zbiór tekstów ustaw z różnych dziedzin prawa, wraz z nazewnictwem poszczególnych artykułów, wykazem aktów zmieniających i wykonujących konkretną ustawę oraz aktualnym stanem prawnym. To kodeksy, komentarze i zbiory ustaw z obszaru prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, pracy, międzynarodowego i ubezpieczeń społecznych.


Odpowiedzialność za szkody łowieckie

Rakoczy Bartosz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380921450
Książka przedstawia wieloaspektową analizę problematyki odpowiedzialności za szkody łowieckie. W książce omówiono m.in. takie zagadnienia jak: - szacow ...

Cena w prawoo.pl:
93.27 zł
129 zł


Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Knysiak Molczyk Hanna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788381241380
Komentarz do wybranych przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, pozwalający na przygotowanie:- skargi oraz sprzeciwu od ...

Cena w prawoo.pl:
129.02 zł
179 zł

Bestseller

Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków

Jacek Ignaczewski, Krystyna Skiepko
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788381077774
Tematyka omówiona w książce została zaprezentowana w konwencji komentowania spraw, a nie przepisów. Umożliwia to przedstawienie biegu postępowań sądowych w ...

Cena w prawoo.pl:
143.44 zł
199 zł

Bestseller

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Komentarz

Barbara Adamiak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381072328
Praktyczny komentarz do przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczących skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i ska ...

Cena w prawoo.pl:
128.25 zł
179 zł

Bestseller

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych Komentarz

Dróżdż Mateusz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325578961
Komentarz to dokładne i kompleksowe opracowanie wszystkich przepisów ustawy z 20.5.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2013 Nr 99, p ...

Cena w prawoo.pl:
129.02 zł
179 zł

Bestseller

System Prawa Procesowego Cywilnego Tom 5

Tadeusz Ereciński, Andrzej Jakubecki, Marcin Walasik
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380923843
Kolejny tom Systemu Prawa Procesowego Cywilnego, który dotyczy postępowania zabezpieczającego w postępowaniu cywilnym. W postępowaniu zabezpieczającym dokonuje ...

Cena w prawoo.pl:
236.24 zł
329 zł

Wysyłka gratis prawo


Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów prokuratorów adwokatów radców prawnych i notariuszy

Kozielewicz Wiesław
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788326497117
W książce omówiono odpowiedzialność dyscyplinarną zawodów zaufania publicznego: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy w świe ...

Cena w prawoo.pl:
91.62 zł
129 zł

Bestseller

Ustawa o związkach metropolitalnych Komentarz

Bąkowski Tomasz, Gajewski Rafał, Szlachetko Jakub, Ważny Karol
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326489884
Celem komentowanej ustawy jest stworzenie możliwości powoływania związków metropolitalnych jako zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego położonych w str ...

Cena w prawoo.pl:
105.82 zł
149 zł

Bestseller

Ustawa o pracownikach samorządowych Płyta CD

Marek Rotkiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325589387
Komentarz ten to jedyna na rynku publikacja, która w sposób praktyczny omawia poszczególne regulacje ustawy o pracownikach samorządowych. Publikacja zawiera: ...

Cena w prawoo.pl:
126.25 zł
169 zł

Bestseller

Kodeks spółek handlowych ze schematami

Łukasz Zamojski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788380925250
Teksty ustaw + schematy z kodeksu spółek handlowych zawierają tekst ustawy - Kodeks spółek handlowych wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących. Uwz ...

Cena w prawoo.pl:
21.12 zł
23.9 zł

Bestseller