Komentarze, kodeksy, zbiory ustaw, podręczniki prawnicze

Dział ten to zbiór tekstów ustaw z różnych dziedzin prawa, wraz z nazewnictwem poszczególnych artykułów, wykazem aktów zmieniających i wykonujących konkretną ustawę oraz aktualnym stanem prawnym. To kodeksy, komentarze i zbiory ustaw z obszaru prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, pracy, międzynarodowego i ubezpieczeń społecznych.


Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Jacek Gołaczyński
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788376016207
Prezentowany komentarz zawiera szczegółowe omówienie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która stanowi implementację części postanowień dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawi ...


Odpowiedzialność za szkody łowieckie

Rakoczy Bartosz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380921450
Książka przedstawia wieloaspektową analizę problematyki odpowiedzialności za szkody łowieckie. W książce omówiono m.in. takie zagadnienia jak: - szacowanie i określanie wysokości szkód łowieckich, - specyfika szkód łowie ...

Cena w prawoo.pl:
94.15 zł
129 zł


Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Knysiak Molczyk Hanna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788381241380
Komentarz do wybranych przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, pozwalający na przygotowanie:- skargi oraz sprzeciwu od decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego,- skargi kasacyjnej do Na ...

Cena w prawoo.pl:
130.53 zł
179 zł


Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków

Jacek Ignaczewski, Krystyna Skiepko
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788381077774
Tematyka omówiona w książce została zaprezentowana w konwencji komentowania spraw, a nie przepisów. Umożliwia to przedstawienie biegu postępowań sądowych w aspekcie materialnym i procesowym w wielopłaszczyznowym ujęciu.Oprac ...

Cena w prawoo.pl:
149.05 zł
199 zł


Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Komentarz

Barbara Adamiak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381072328
Praktyczny komentarz do przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczących skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Publikacja ma n ...

Cena w prawoo.pl:
134.81 zł
179 zł


Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych Komentarz

Dróżdż Mateusz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325578961
Komentarz to dokładne i kompleksowe opracowanie wszystkich przepisów ustawy z 20.5.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2013 Nr 99, poz. 611 ze zm.) Omówione w Komentarzu kwestie odnoszą się w szczególności d ...

Cena w prawoo.pl:
130.24 zł
179 zł


System Prawa Procesowego Cywilnego Tom 5

Tadeusz Ereciński, Andrzej Jakubecki, Marcin Walasik
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380923843
Kolejny tom Systemu Prawa Procesowego Cywilnego, który dotyczy postępowania zabezpieczającego w postępowaniu cywilnym. W postępowaniu zabezpieczającym dokonuje się zabezpieczenia roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym, co jest pr ...

Cena w prawoo.pl:
240.74 zł
329 zł

Wysyłka gratis prawo


Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów prokuratorów adwokatów radców prawnych i notariuszy

Kozielewicz Wiesław
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788326497117
W książce omówiono odpowiedzialność dyscyplinarną zawodów zaufania publicznego: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy w świetle standardów wyznaczanych przez orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i Eur ...

Cena w prawoo.pl:
92.48 zł
129 zł


Ustawa o związkach metropolitalnych Komentarz

Bąkowski Tomasz, Gajewski Rafał, Szlachetko Jakub, Ważny Karol
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326489884
Celem komentowanej ustawy jest stworzenie możliwości powoływania związków metropolitalnych jako zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego położonych w strefie oddziaływania miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województw ...

Cena w prawoo.pl:
106.82 zł
149 zł


Ustawa o pracownikach samorządowych Płyta CD

Marek Rotkiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325589387
Komentarz ten to jedyna na rynku publikacja, która w sposób praktyczny omawia poszczególne regulacje ustawy o pracownikach samorządowych. Publikacja zawiera: bogaty zestaw orzeczeń oraz interpretacji organów publicznych które pokazuj ...

Cena w prawoo.pl:
145.51 zł
169 zł