VAT 2017 Komentarz

VAT 2017 Komentarz

 

399 zł 320.99 Wysyłka gratis

Autor: Tomasz Krywan,
Infor
Isbn: 9788374406126
Wydanie: 1/2017 Stron: 1416


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, VAT komentarz 2019, Podatek dochodowy komentarz 2019,
Gratis

Wysylka

Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług VAT. Uwzględnia zmiany które wchodzą w życie 1.1.2017 r. czyli tzw. dużą nowelizację oraz 1 marca 2017 r.
Komentarz VAT to nie tylko klasyczny komentarz do konkretnych przepisów, ale również praktyczne przykłady pokazujące jak rozliczać VAT. Autor przedstawia także aktualne stanowisko organów podatkowych, omawia orzecznictwo sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości UE. To jedyny na rynku komentarz, który omawia przepisy koncentrując się na ich praktycznym aspekcie. W komentarzu znajdziemy odpowiedzi na nurtujące wszystkich podatników VAT pytania dotyczące m.in.:

rozliczania nieodpłatnych świadczeń
refakturowania dodatkowych kosztów
rozliczania wydatków samochodowych
ustalania terminów powstania obowiązków podatkowych
rozliczania dostaw objętych odwrotnym obciążeniem
dokumentacji VAT i jej korekty
zasad prowadzenia ewidencji VAT
ustalania terminów odliczania VAT naliczonego

W komentarzu została uwzględniona oraz szczegółowo omówiona ostatnia, duża nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Nowe przepisy:

zmieniają zasady rozliczeń usług budowlanych
obejmują dodatkowe wyroby odwrotnym obciążeniem
ograniczają możliwość rozliczeń kwartalnych i przesyłania papierowych deklaracji
zaostrzają zasady rozliczeń VAT naliczonego od WNT, importu usług, dostaw towarów dla których podatnikiem jest nabywca
ułatwiają organom podatkowym wykreślanie podatnika z rejestru podatników VAT czynnych
ograniczają podatnikom możliwość ubiegania się o zwrot VAT w przyśpieszonym terminie
dają organom podatkowym możliwość wymierzania kolejnych sankcji: 30% i 100%
W wyniku dużej nowelizacji organy podatkowe otrzymają kolejne narzędzia do walki z nieprawidłowościami i oszustwami w rozliczeniach VAT. Dlatego w nierównej walce z organami podatkowymi niezbędnym źródłem wiedzy dla każdego podatnika będzie komentarz VAT 2017.
Stan prawny na 9 lutego 2017 roku