VAT 2017 Komentarz dla praktyków

VAT 2017 Komentarz dla praktyków Stan prawny: marzec 2017 r. (z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 lipca 2017 r., 1 września 2017 r. oraz 1 stycznia 2018 r.)

 

273 zł 190.04 Bestseller

Autor: Katarzyna Judkowiak, Justyna Pomorska Porębska, Monika Bartosiewicz,
Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378043539
Wydanie: 1/2017 Stron: 1428


Inne działy: Plan kont 2018, Podatki 2018, VAT komentarz 2018, Podatek dochodowy komentarz 2018,Wysyłka

Komentarz polecany doradcom podatkowym, księgowym, adwokatom, radcom prawnym, biegłym rewidentom, pracownikom urzędów skarbowych, a także pracownikom działów finansowo-księgowych przedsiębiorstw. Obszerny i szczegółowy komentarz do jednej z najtrudniejszych ustaw podatkowych przygotowany przez doświadczonych doradców podatkowych z renomowanej firmy doradczej Rodl Partner:

- wnikliwe omówienie przepisów ustawy, oparte na różnorodnych przykładach – wszystko w jednym, wygodnym w użyciu tomie;
- podpowiedzi najkorzystniejszych rozwiązań – autorskie wskazówki bazujące na wieloletnim doświadczeniu związanym z doradztwem podatkowym dla wielu klientów;
- wysoki poziom merytoryczny publikacji reprezentującej standardy jakości w zakresie usług doradczych świadczonych przez ekspertów międzynarodowej firmy;
- wiedza – analiza – praktyka, czyli ważne orzecznictwo NSA, WSA, TSUE, interpretacje organów skarbowych, Ministra Finansów, poglądy nauki;
- praktyczny dodatek: suplement elektroniczny.


W Komentarzu szczególną uwagę poświęcono nowym regulacjom prawnym obowiązującym od 2017 roku, w tym m.in.:
1) zaostrzenie dotychczasowych i wprowadzenie nowych kar

- nowa sankcja za wyłudzanie VAT i posługiwanie się pustymi fakturami;
- powrót sankcji 30 proc. za zaniżenie zobowiązania z tytułu VAT, zawyżenie kwoty zwrotu VAT, niezłożenie deklaracji oraz niewpłacenie zobowiązania z tytułu VAT;
- nowa sankcja 100 proc. dla podatników odliczających VAT z pustych faktur;

2) zmiany w zasadach rejestracji VAT

- dodatkowe wymogi przy rejestracji;
- odmowa rejestracji – nowe uprawnienie organów podatkowych;
- wykreślenie z urzędu podatnika z rejestru VAT – większy katalog możliwości;
- przyspieszone wykreślenie z rejestru podatników VAT UE;
- odpowiedzialność pełnomocnika za zaległości podatnika – do 500 tysięcy złotych;

3) zmiany związane ze zwrotem podatku VAT

- utrata prawa do uzyskania zwrotu VAT w terminie 25 dni przez nowych podatników;
- zmiana warunków uzyskania zwrotu VAT w terminie 25 dni;
- weryfikacja zasadności zwrotu VAT – kontrole krzyżowe u kontrahentów;
- możliwość wydłużenia terminu zwrotu VAT;

4) zmiany w zasadach odpowiedzialności nabywców

- zwiększenie zakresu odpowiedzialności solidarnej;
- nowe obowiązki w zakresie kaucji gwarancyjnej – upoważnienie banków do informowania organów podatkowych o transakcjach dokonywanych na rachunku, na który wpływają zapłaty od nabywców;
- rozszerzenie listy towarów objętych odwrotnym obciążeniem;
- szczególny system rozliczeń i odpowiedzialności za VAT w branży budowlanej;

5) zmiany w zasadach odliczania VAT naliczonego

- zwiększenie odpowiedzialności nabywców;
- ryzyko utraty prawa do odliczenia połączone z sankcjami 30 proc. i 100 proc.;
- konieczność większej kontroli dokumentów;
- ograniczenia w odliczeniu przy WNT i imporcie usług;

6) ograniczenie prawa do rozliczeń kwartalnych wyłącznie do małych podatników
7) rozszerzenie obowiązku składania deklaracji i informacji wyłącznie drogą elektroniczną;
8) nowe zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących (m.in. dla lekarzy, prawników i doradców podatkowych świadczących usługi na odległość; jednostek samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne).

Suplement elektroniczny można pobrać poprzez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest na początku książki). Suplement zawiera:

- tekst komentarza do ustawy o VAT,
- ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarów i usług,
- załączniki do ww. ustawy,
- zestaw aktualnych rozporządzeń Ministra Finansów,
- wybrane przepisy unijne: dyrektywa UE 2006/112/WE w zakresie VAT, rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do ww. dyrektywy.

Stan prawny komentarza 1 marca 2017 roku