VAT 2019 Podatki część 2

VAT 2019 Podatki część 2

Zapowiedź książki VAT 2019 Podatki część 2

Autor: Poradnik Gazety Prawnej 2019,
Infor
Isbn: 9788365887979
Wydanie: 1/2019 Stron: 312


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Ceny transferowe, Ustawa o rachunkowości 2019,Wysyłka

Publikacja ta zawiera:

- ujednolicony tekst ustawy o VAT,
- komplet rozporządzeń wykonawczych do ustawy o VAT,
- komentarz do zmian w ustawie o VAT wprowadzonych 1 stycznia 2019 r. w formie przewodnika po zmianach.

Przewodnik omawia poszczególne zmiany przepisów w układzie tematycznym. Dzięki temu łatwo można dowiedzieć się, na czym polega zmiana, dlaczego została wprowadzona i czemu ma służyć.

W 2019 r. w podatku od towarów i usług nastąpi wiele zmian. Ich celem jest m.in. implementacja nowych regulacji zawartych w dyrektywach Unii Europejskiej, które dotyczą VAT i mają zastosowanie do bonów na towary lub usługi. Ma to ujednolicić i uprościć przepisy dotyczące podatku od towarów i usług w tym zakresie. W ustawie pojawiły się też nowe regulacje w zakresie procedury szczególnej rozliczania VAT od usług elektronicznych w tzw. małym punkcie kompleksowej obsługi (Mini-One Stop Shop – MOSS). Zostaną uproszczone także zasady ubiegania się o zwrot VAT i korzystania z ulgi na złe długi. Zmienią się zasady korzystania z kas rejestrujących w związku z wprowadzeniem e-kas.