VAT Komentarz 2019 Bartosiewicz

Komentarze VAT stanowią kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowania zawierają analizę przepisów ustawy VAT jak również omówienie bogatego orzecznictwa sądów krajowych, unijnych oraz interpretacji Ministra Finansów. Książki i

komentarze

w sposób wyczerpujący i praktyczny pozwalają zapoznać się z kwestiami dotyczącymi podatku VAT.
VAT

Twoje Prawo
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 21/2019 | Isbn 9788381583084
Stan prawny 1 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie: Ustawa o podatku od towarów i usług – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174) 1.1.2019 r. – zmiany: z ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od o ...

Cena w prawoo.pl:
23.99 zł
24.9 zł


Odliczenia i zwroty w VAT

Tomasz Krywan
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381249768
Odliczenia i zwroty w VAT. Pytania i odpowiedzi to publikacja, w której zawarto odpowiedzi na 126 najczęściej pojawiających się pytań dotyczących zagadnień związanych z korzystaniem z prawa do obniżania kwot podatku należnego VAT o po ...

Cena w prawoo.pl:
88.30 zł
119 zł


VAT Komentarz Bartosiewicz

Adam Bartosiewicz, Duże Komentarze
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 13/2019 | Isbn 9788381243312
W komentarzu VAT 2019 przeanalizowano przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wraz z niezbędnym nawiązaniem do aktów wykonawczych oraz przepisów prawa unijnego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Komentarz VAT 2019 to jeden z ...

Zapowiedź książki VAT Komentarz Bartosiewicz

VAT Komentarz Michalik

Tomasz Michalik, Podatkowe Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 15/2019 | Isbn 9788381584470
VAT. Komentarz, wyd. 15 – najszerszy na rynku komentarz do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług – wyjaśnia praktycznie zagadnienia dotyczące m.in.: zakresu opodatkowania VAT dostawy towarów, w tym wewnątrzwspó ...

Zapowiedź książki VAT Komentarz Michalik

VAT 2018 Komentarz dla praktyków

Katarzyna Judkowiak, Justyna Pomorska Porębska, Monika Bartosiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788378046295
Komentarz do jednej z najtrudniejszych ustaw podatkowych przygotowany przez doświadczonych doradców podatkowych z renomowanej firmy doradczej:- wnikliwe omówienie przepisów ustawy, oparte na różnorodnych przykładach – wszystko w je ...


VAT 2018 Komentarz

Tomasz Krywan
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788365947253
VAT 2018. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany, które weszły w życie w styczniu 2018 r., oraz zmiany, które wejdą w trakcie roku, m.in. od 1 lipca 2018 r. Nasza ...


VAT 2019 Komentarz dla praktyków

Katarzyna Judkowiak, Justyna Pomorska Porębska, Monika Bartosiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 2/2019 | Isbn 9788378040453
VAT 2019 Komentarz dla praktyków obszerny i szczegółowy komentarz do jednej z najtrudniejszych ustaw podatkowych przygotowany przez doświadczonych doradców podatkowych ...

Zapowiedź książki VAT 2019 Komentarz dla praktyków

VAT Komentarz 2017 Beck

Michalik Tomasz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 13/2017 | Isbn 9788325594824
Komentarz VAT autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Tomasza Michalika stanowi kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy jak równ ...


VAT 2017 komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy

Beata Hudziak, Magdalena Mucha, Stefan Dasiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788378043515
W komentarzu doświadczeni doradcy podatkowi komentują ostatnie, duże zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, obowiązujące od 1 stycznia 2017 r., 1 lipca 2017 r. oraz 1 stycznia 2018 r. W komentarzu omówiono m.in.: - moż ...


Vat Komentarz 2017 Bartosiewicz

Bartosiewicz Adam
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 11/2019 | Isbn 9788381070959
Komentarz do VAT-u na 2017 rok przeznaczony jest dla doradców podatkowych, właścicieli biur rachunkowych oraz pracowników działów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach. Zainteresuje także adwokatów, radców prawnych i pracowników ...