VAT Komentarz 2018 Bartosiewicz

Komentarze VAT stanowią kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowania zawierają analizę przepisów ustawy VAT jak również omówienie bogatego orzecznictwa sądów krajowych, unijnych oraz interpretacji Ministra Finansów. Książki i

komentarze

w sposób wyczerpujący i praktyczny pozwalają zapoznać się z kwestiami dotyczącymi podatku VAT. W

Komentarzach do VAT

szczególną uwagę poświęcono nowym regulacjom prawnym obowiązującym od 1 lipca 2018 roku, w tym split-payment, możliwości wykreślania z urzędu z rejestru VAT albo odmowa rejestracji dla celów podatku VAT, zmiany w zwolnieniach z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej.
Odliczenia i zwroty w VAT

Tomasz Krywan
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381249768
Odliczenia i zwroty w VAT. Pytania i odpowiedzi to publikacja, w której zawarto odpowiedzi na 126 najczęściej pojawiających się pytań dotyczących zagadnień związanych z korzystaniem z prawa do obniżania kwot podatku należnego VAT o po ...

Cena w prawoo.pl:
86.66 zł
119 zł


VAT 2018 Komentarz dla praktyków

Katarzyna Judkowiak, Justyna Pomorska Porębska, Monika Bartosiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046295
Komentarz do jednej z najtrudniejszych ustaw podatkowych przygotowany przez doświadczonych doradców podatkowych z renomowanej firmy doradczej:- wnikliwe omówienie przepisów ustawy, oparte na różnorodnych przykładach – wszystko w je ...

Cena w prawoo.pl:
193.66 zł
273 zł


VAT Komentarz Michalik

Tomasz Michalik, Podatkowe Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 14/2018 | Isbn 9788381286305
VAT Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy jak również omówienie bogatego orzecznictwa sądów krajowych, unijnych oraz i ...

Cena w prawoo.pl:
299.59 zł
379 zł

Wysyłka gratis prawo


VAT Komentarz Bartosiewicz

Bartosiewicz Adam
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 12/2018 | Isbn 9788381243346
W komentarzu przeanalizowano przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wraz z niezbędnym nawiązaniem do aktów wykonawczych oraz przepisów prawa unijnego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Szczególny nacisk położono na kwesti ...

Cena w prawoo.pl:
240.74 zł
329 zł

Wysyłka gratis prawo


VAT 2018 Komentarz

Tomasz Krywan
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365947253
VAT 2018. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany, które weszły w życie w styczniu 2018 r., oraz zmiany, które wejdą w trakcie roku, m.in. od 1 lipca 2018 r. Nasza ...

Cena w prawoo.pl:
320.99 zł
399 zł

Wysyłka gratis prawo


VAT Komentarz 2017 Beck

Michalik Tomasz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 13/2017 | Isbn 9788325594824
Komentarz VAT autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Tomasza Michalika stanowi kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy jak równ ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


VAT 2017 komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy

Beata Hudziak, Magdalena Mucha, Stefan Dasiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043515
W komentarzu doświadczeni doradcy podatkowi komentują ostatnie, duże zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, obowiązujące od 1 stycznia 2017 r., 1 lipca 2017 r. oraz 1 stycznia 2018 r. W komentarzu omówiono m.in.: - moż ...

Cena w prawoo.pl:
126.25 zł
178.5 zł


Vat Komentarz 2017 Bartosiewicz

Bartosiewicz Adam
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 11/2017 | Isbn 9788381070959
Komentarz do VAT-u na 2017 rok przeznaczony jest dla doradców podatkowych, właścicieli biur rachunkowych oraz pracowników działów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach. Zainteresuje także adwokatów, radców prawnych i pracowników ...

Cena w prawoo.pl:
203.00 zł
279 zł

Wysyłka gratis prawo


VAT 2017 Komentarz

Tomasz Krywan
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788374406126
Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług VAT. Uwzględnia zmiany które wchodzą w życie 1.1.2017 r. czyli tzw. dużą nowelizację oraz 1 marca 2017 r. Komentarz VAT to nie tylko kla ...

Cena w prawoo.pl:
320.99 zł
399 zł

Wysyłka gratis prawo


Vat Komentarz 2016 Bartosiewicz

Bartosiewicz Adam, Michalik Tomasz, Tomasz Krywan
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 10/2016 | Isbn 9788380920460
W komentarzu omówiono przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT wraz z niezbędnym nawiązaniem do aktów wykonawczych. Szczególny nacisk położono na kwestie związane ze stosowaniem nowych, obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku, ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł