VAT 2014 komentarz dla praktyków

Judkowiak, Lebrand, Pomorska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788378041771
Każdy artykuł dogłębnie wyjaśniony z przykładami na dzień 1 stycznia 2014 roku. Projektując zmiany ustawodawca nie do końca wie, jakie problemy pojawią si ...

Cena w prawoo.pl:
168.17 zł
231 zł


VAT 2014 komentarz do zmian

Wysocka Fronczek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788362370702
Książka Wysocka-Fronczek podzielona jest na sześć działów: 1. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów ...

Cena w prawoo.pl:
36.13 zł
46.2 zł


VAT w gminach 2014

Rogala E.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788379302482
Książka obejmuje swoim zakresem szczególną tematykę dotyczącą podatku VAT obowiązującego w 2014 roku w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w ich jedn ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


VAT od 1 kwietnia 2014 Nowe zasady odliczania podatku od aut paliwa i wydatków eksploatacyjnych

Kuciński Rafał, Świąder Bogdan
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326929939
W broszurze VAT od 1 kwietnia 2014 r. przedstawiamy dosłownie każdą zmianę przepisów dotyczących podatku od towarów i usług w zakresie odliczania VAT od aut, ...

Cena w prawoo.pl:
35.28 zł
42 zł


ABC VAT-u 2015

Markowski Włodzimierz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Marcus
Wydanie 9/2015 | Isbn 9788360952399
W książce o Vacie zastosowano nowatorskie połączenie przepisów nowej ustawy o VAT, rozporządzeń wykonawczych oraz obszernych omówień i kome ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Vat 2015 Beck

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 16/2015 | Isbn 9788325570453
Książka Vat to seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Um ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


VAT w pytaniach i odpowiedziach Poradnik na 2012 rok

Teresa Bielęda, Hanna Kończal, Katarzyna Rybacka, Małgorzata Siniecka
Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin
Wydanie 1/2014 | Isbn
Na książkę składa się blisko trzydzieści rozdziałów, w których omówiono m.in.:- zakres opodatkowania,- moment powstania obowiązku podatkowego, ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


VAT w pytaniach i odpowiedziach Poradnik

Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin
Wydanie 1/2015 | Isbn
Na książkę składa się blisko trzydzieści rozdziałów, w których omówiono m.in.:- zakres opodatkowania,- moment powstania obowiązku podatkowego, ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


VAT w pytaniach i odpowiedziach 2014

Bielęda, Kończal, Siniecka
Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788389056887
Na książkę składa się ponad trzydzieści rozdziałów, w których omówiono:- Zakres opodatkowania,- Moment powstania obowiązku podatkowego, - T ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Dyrektywa VAT Komentarz 2009 2006/112/WE

Jerzy Martini
Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788360235997
Jakie korzyści daje polskim podatnikom znajomość przepisów dyrektywy VAT? Dyrektywa Vat stanowi fundament, na którym stworzono krajowe przepisy dotyczące podat ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł