VAT w leśnictwie i łowiectwie

Krystian Czarny, Michał Szczypiór
Wydawnictwo: Presshouse Isabelle Wierzbicka
Wydanie 1/2010 | Isbn 9788392885092
O Autorach: Krystian Czarny- prawnik, pracownik Izby Skarbowej, trener, szkoleniowiec, autor licznych publikacji zamieszczanych na łamach czasopism fachowych, zawod ...

Cena w prawoo.pl:
115.00 zł
140 zł


Nowa ustawa o VAT Komentarz

Jerzy Martini, Zbigniew Liptak, Paweł Kowalczyk, Przemysław Skorupa, Marek Wojda
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Wydanie 1/2004 | Isbn 8372514585
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało fundamentalne zmiany w zakresie podatków pośrednich. Nowe przepisy dotyczące między innymi podatku VAT wp ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Ustawa o VAT Komentarz

Jerzy Martini
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Wydanie 1/2005 | Isbn 8372515557
Jeden z najlepszych na rynku Komentarzy do VAT Doskonałe opracowanie, znakomicie przyjęte przez przedsiębiorców, księgowych i specjalistów z dziedziny prawa i ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

Grzegorz Tomala
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788374265850
Publikacja omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z opodatkowaniem podatkiem VAT, jego rozliczaniem i dokumentowaniem w jednostkach sektora finansów ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Ustawa o podatku od towarów i usług VAT

Praca zbiorowa ustawy
Wydawnictwo: Agencja Wydawnicza Mz
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788374281676
Przepisy ogólne, Zakres opodatkowania, Podatnicy i płatnicy, Obowiązek podatkowy, Miejsce świadczenia, Podstawa opodatkowania, Zasady wymiaru i poboru podatku z ...

Cena w prawoo.pl:
23.15 zł
27 zł


VAT Komentarz do zmian

Hanna Kozłowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788376410289
Komentarz opisuje zmiany w przepisach VAT, szczegółowo prowadzi po znowelizowanych rozwiązaniach w tym podatku, przedstawia nowe pojęcia, definicje, sposoby i za ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Vatemecum

Tomasz Krywan
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788376410128
Autor dokonał wyboru i omówił 1398 najczęściej pojawiających się problemów ze stosowaniem podatku VAT, większość z nich zilustrował praktycznymi przykła ...

Cena w prawoo.pl:
120.75 zł
150 zł


VAT od użytkowania wieczystego gruntów

Elżbieta Rogala
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Wydanie 1/2010 | Isbn 9788376412696
W książce dokonano precyzyjnego podziału pobieranych opłat za wieczyste użytkowanie na te, do których należy doliczać VAT i na te, do których nie należy do ...

Cena w prawoo.pl:
38.64 zł
48 zł


VAT w gminach - ujęcie praktyczne

Elzbieta Rogala
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Wydanie 1/2010 | Isbn 9788376411934
W opracowaniu VAT w gminach 2010 - ujęcie praktyczne zostały omówione najważniejsze praktyczne problemy dotyczące rozliczeń VAT w gminach w 2010 roku. Rozlicze ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Nowy VAT w gminach

Elżbieta Rogala
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788376410142
Rozliczenie podatku VAT przez gminy w 2009 roku z pewnością nie będzie rzeczą prostą. Wynika to przede wszystkim z wielości wprowadzonych zmian w przepisach pr ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł