Vatemecum

Tomasz Krywan
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788376410128
Autor dokonał wyboru i omówił 1398 najczęściej pojawiających się problemów ze stosowaniem podatku VAT, większość z nich zilustrował praktycznymi przykładami. W szerokim zakresie wykorzystał też wyjaśnienia udzielane przez organy ...

Cena w prawoo.pl:
112.35 zł
150 zł


VAT od użytkowania wieczystego gruntów

Elżbieta Rogala
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Wydanie 1/2010 | Isbn 9788376412696
W książce dokonano precyzyjnego podziału pobieranych opłat za wieczyste użytkowanie na te, do których należy doliczać VAT i na te, do których nie należy doliczać VAT. Wskazano sposób odzyskiwania nadpłaconego VAT od użytkowania wie ...

Cena w prawoo.pl:
36.62 zł
48 zł


VAT w gminach - ujęcie praktyczne

Elzbieta Rogala
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Wydanie 1/2010 | Isbn 9788376411934
W opracowaniu VAT w gminach 2010 - ujęcie praktyczne zostały omówione najważniejsze praktyczne problemy dotyczące rozliczeń VAT w gminach w 2010 roku. Rozliczenie podatku VAT w sektorze publicznym, a w szczególności przez samorządy, tj. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Nowy VAT w gminach

Elżbieta Rogala
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788376410142
Rozliczenie podatku VAT przez gminy w 2009 roku z pewnością nie będzie rzeczą prostą. Wynika to przede wszystkim z wielości wprowadzonych zmian w przepisach prawnych regulujących ten podatek. Już nowa regulacja dotycząca obowiązku poda ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Nowe instrumenty i usługi finansowe - Private asset and Wealth management

Katarzyna Gabryelczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788325511197
Jest to pierwsza w Polsce monografia poświęcona kompleksowo ujętym zagadnieniom private asset wealth management, ze szczególnym uwzględnieniem ich istoty oraz rodzajów inwestycji i narzędzi wykorzystywanych w tych usługach. ...

Cena w prawoo.pl:
52.65 zł
69 zł


VAT komentarz aneks

Ryszard Kubacki, Adam Bartosiewicz
Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy
Wydanie 1/2005 | Isbn 8374440643
Po ogłoszeniu nowej ustawy o VAT, jeszcze przed jej wejściem w życie, powszechne było przekonanie, że powinna ona zostać poważnie zmodyfikowana. Wkrótce po 1 maja 2004 r. pojawiły się projekty zmian mających położyć kres licznym pr ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Vat Komentarz 2015 Bartosiewicz

Bartosiewicz Adam, Michalik Tomasz, Tomasz Krywan
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 9/2015 | Isbn 9788326479885
W komentarzu omówiono przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wraz z niezbędnym nawiązaniem do aktów wykonawczych. Szczególny nacisk położono na praktykę stosowania znowelizowanych z początkiem 2014 r. regulacji ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


VAT Wybór orzecznictwa 2015

Militz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326479854
Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług cechują się bardzo dużą zawiłością i zmiennością. Aby dobrze zrozumieć i prawidłowo stosować tę ustawę, trzeba znać nie tylko jej uregulowania, lecz także interpretacje wydawane prze ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


VAT 2015 komentarz dla praktyków

Judkowiak, Lebrand, Pomorska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788378042310
Obszerny Komentarz z przykładami, który zdobył szerokie uznanie Czytelników: - najnowszy stan prawny – komentarz uwzględnia stan prawny na 1 kwietnia 2015 r., w nocie aktualizacyjnej omówiono zmiany obowiązujące ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


VAT 2015 z omówieniem ekspertów EY

Pokrop Dorota
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326935831
W tej publikacji eksperci z firmy doradczej EY omawiają zmiany w ustawie o VAT, jakie weszły w życie 1 stycznia 2015 roku. Dodatkowo omówione zostały kolejne zmiany w przepisach, które mają wejść w życie w trakcie 2015 roku. Publikacja ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł