VAT Komentarz 2014

Bartosiewicz Adam, Michalik Tomasz, Tomasz Krywan
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 10/2014 | Isbn 9788325561406
Najnowsze, 10 wydanie komentarza opierające się na tekście jednolitym z 29.7.2011 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1054) zawiera omówienie wszystkich zmian (niektóre jak np. zmiany w fakturowaniu mają charakter fundamentalny), wchod ...


Leksykon Ryczałtu

Kubacki Ryszard
Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788361792390
Książka Leksykon Ryczałtu obejmuje całość problematyki ryczałtowych form opodatkowania. To już kolejna publikacja będąca leksykograficznym ujęciem problematyki zryczałtowanych form opodatkowania podatkiem dochodowym.\r\n Publikacja nie ...


UNIJNE ROZPORZĄDZENIE VAT KOMENTARZ 2013

Bartosiewicz Adam, Michalik Tomasz, Tomasz Krywan
Wydawnictwo: Brak danych
Wydanie /2013 | Isbn 9788363597160
...


VAT KOMENTARZ WYD7

Bartosiewicz Adam, Michalik Tomasz, Tomasz Krywan
Wydawnictwo: Brak danych
Wydanie /2013 | Isbn 9788326442285
...


VAT KOMENTARZ 2013

Bartosiewicz Adam, Michalik Tomasz, Tomasz Krywan
Wydawnictwo: Brak danych
Wydanie /2013 | Isbn 9788363597214
...


UNIJNE ROZPORZĄDZENIE VAT KOMENTARZ 2012

Bartosiewicz Adam, Michalik Tomasz, Tomasz Krywan
Wydawnictwo: Brak danych
Wydanie /2012 | Isbn 9788361792703
...


VAT KOMENTARZ WYD6 /Z CD/

Bartosiewicz Adam, Michalik Tomasz, Tomasz Krywan
Wydawnictwo: Brak danych
Wydanie /2012 | Isbn 9788326407079
...


DYREKTYWA VAT KOMENTARZ STAN PRAWNY NA 01/01/2008

Bartosiewicz Adam, Michalik Tomasz, Tomasz Krywan
Wydawnictwo: Oficyna Ekonomiczna - Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2008 | Isbn 8375268409
...


VAT KOMENTARZ NOWELIZACJA 2011

Bartosiewicz Adam, Michalik Tomasz, Tomasz Krywan
Wydawnictwo: Brak danych
Wydanie /2011 | Isbn 9788376413969
...


VAT komentarz do zmian 2009 Nowelizacja 2010

Kozłowska Hanna
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Wydanie 0/2010 | Isbn 9788376411842
W październiku 2009 r. Sejm uchwalił kolejną nowelizację ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opublikowaną w DZ.U. Nr 195, poz. 1504 w dniu 23.11.2009 r. i obowiązującą od 1 st ...