VAT Komentarz Bartosiewicz

VAT Komentarz Bartosiewicz

 

329 zł 240.74 BestsellerWysyłka gratis

Autor: Bartosiewicz Adam,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381243346
Wydanie: 12/2018 Stron: 1476


Inne działy: Plan kont 2018, Podatki 2018, VAT komentarz 2018, Podatek dochodowy komentarz 2018,
Gratis

Wysylka

W komentarzu przeanalizowano przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wraz z niezbędnym nawiązaniem do aktów wykonawczych oraz przepisów prawa unijnego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Szczególny nacisk położono na kwestie związane ze stosowaniem nowych, obowiązujących od 2018 r., przepisów dotyczących przede wszystkim ograniczenia luki w podatku VAT spowodowanej wyłudzeniami. Autor komentarza omówił m.in. mechanizm podzielonej płatności, który jest uważany za jedno z rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym. Nowe regulacje mają przyczynić się do:

istotnego zwiększenia bezpieczeństwa obrotu oraz przywrócenia i wzmocnienia zasad uczciwej konkurencji,
zapewnienia większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług,
utrudniania lub wręcz uniemożliwiania nadużyć już na etapie samej transakcji,
eliminowania ryzyka znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem VAT,
zapewniania lepszej transparentności rozliczeń VAT-owskich i utrudniania wyprowadzania pieniędzy za granicę,
zapobiegania unikaniu płacenia podatku od towarów i usług, co zapewni większe bezpieczeństwo podatkowe, pewność prowadzenia działalności gospodarczej oraz zachowanie równych zasad konkurencji.
W komentarzu do VAT uwzględniono również regulacje dotyczące tzw. kas fiskalnych on-line, które będą stopniowo wprowadzane od 1.01.2019 r. Mają one mieć wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi na bieżąco i w czasie rzeczywistym przekazywanie informacji o dokonywanych sprzedażach z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas.

Autor komentarza starał się zadać kłam opiniom, że komentarze prawnicze zwykle kończą się tam, gdzie zaczyna się problem. Dlatego postawił sobie za cel zacząć komentarz tam, gdzie rodzi się problem. Jest to wynikiem doświadczeń nabytych w czasie wykonywania czynności doradztwa podatkowego, w związku z prowadzeniem szkoleń, uczestnictwem w konferencjach, seminariach i warsztatach.

VAT Komentarz przeznaczony jest dla doradców podatkowych, właścicieli biur rachunkowych oraz pracowników działów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach. Zainteresuje także adwokatów, radców prawnych i pracowników organów podatkowych.