Visual Studio 2017 Tworzenie aplikacji Windows w języku C#

Visual Studio 2017 Tworzenie aplikacji Windows w języku C#

 

89 zł 64.08 Bestseller

Autor: Matulewski Jacek,
Helion
Isbn: 9788328338258
Wydanie: 1/2018 Stron: 600


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Programuj w C# i odkryj możliwości Visual Studio 2017! Microsoft Visual Studio to znakomite środowisko programistyczne, w którym bardzo wydajnie, a przy tym z przyjemnością, można projektować i testować aplikacje desktopowe, mobilne i webowe w kilku językach programowania, z wykorzystaniem bogatego zbioru bibliotek oraz interesujących dodatków dostępnych w usłudze NuGet, wydatnie skracających czas pracy. Jeśli chcesz poznać możliwości tego pakietu dla języka C# i nauczyć się tworzyć kompletne, dobrze przemyślane i doskonale działające aplikacje, nie zwlekaj, tylko czym prędzej sięgnij po tę książkę. Pomoże Ci ona zorientować się, jakie techniki oraz jakie wzorce projektowe będą najlepsze dla Twoich projektów aplikacji desktopowych Windows Presentation Foundation (WPF). Krok po kroku przejdziesz przez proces ich tworzenia z wykorzystaniem narzędzi na różnym poziomie zaawansowania. Poznasz kontrolki WPFi wzorzec architektoniczny MVVM (model - widok - model widoku). Opanujesz język XAML służący do opisu graficznego interfejsu użytkownika w WPF, a w szczególności style, transformacje i animacje, a także szablony kontrolek, czy szablony danych. W tej książce jest również miejsce na zagadnienia związane z wykorzystaniem shaderów tj. prostych programów napisanych w języku HLSL, które umożliwiają kontrolowanie tego, w jaki sposób kontrolki są rysowane przez karty graficzne oraz na omówienie przykładu, w którym aplikacja pobiera dane z prywatnej chmury w postaci usługi REST działającej na serwerze. A gdy poznasz już wszystkie przykłady i zrobisz zaproponowany na ich końcach zadania, ze zdumieniem stwierdzisz, że umiesz zbudować porządną aplikację desktopową WPF! Twórz fantastyczne aplikacje z Visual Studio i C# w WPF! Pierwsza aplikacja i przegląd kontrolek WPF Języki C#, XAML a nawet odrobinę HLSL Budowanie złożonych kontrolek, szablony Style, transformacje i animacje Pojemniki i listy oraz prezentacja danych w WPF Wzorzec MVVM: model, model widoku i widok Wiązania, konwersja danych w wiązaniach, polecenia Zachowania, własności zależności i własności doczepione Testy jednostkowe Rozwiązanie problemu okien dialogowychw MVVM O autorze Jacek Matulewski - fizyk zajmujący się na co dzień optyką kwantową i układami nieuporządkowanymi na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego specjalnością są symulacje ewolucji układów kwantowych oddziaływujących z silnym światłem lasera. Od 1998 interesuje się programowaniem dla systemu Windows, w szczególności w środowisku Borland C++Builder. Ostatnio zainteresowany platformą .NET i językiem C#. Poza opublikowanymi u nas książkami dotyczącymi programowania przygotował również cykl artykułów dla czasopisma PC World Komputer (od sierpnia 2005). Wierny użytkownik kupionego w połowie lat osiemdziesiątych komputera osobistego ZX Spectrum 48k.