Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

 

99 zł 76.29

Autor: Bielak Jomaa Edyta, Góral Urszula,
Wolters Kluwer
Isbn: 9788381242660
Wydanie: 1/2017 Stron: 144


Inne działy: Finanse publiczne 2019, Prawo administracyjne podręcznik, Ochrona danych osobowych,Wysyłka

W publikacji zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia dotyczące szeroko rozumianych aspektów proceduralnych związanych z wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. Autorzy analizują zmiany w polskim ustawodawstwie wynikające z wejścia w życie tego rozporządzenia, dotyczące m.in.:

- zastosowania mediacji do rozstrzygania spraw z zakresu ochrony danych osobowych,
- zasad postępowania przed GIODO w kontekście efektywności i gwarancji proceduralnych,
- roli sądów w postępowaniach z zakresu ochrony danych osobowych,
- rozwiązań mających na celu zapewnienie sądowej kontroli stosowania administracyjnych kar pieniężnych przez organ nadzorczy,
- poszanowania autonomii proceduralnej państw członkowskich w procesie wdrażania przepisów rozporządzenia.

Książka jest przeznaczona dla przedstawicieli zawodów prawniczych - adwokatów, radców prawnych, a także doradców podatkowych specjalizujących się w prawie ochrony danych osobowych oraz reprezentujących klientów w postępowaniach przed GIODO i sądami administracyjnymi. Z pewnością zainteresuje też sędziów sądów administracyjnych, którzy będą stosowali nowe przepisy w prowadzonych postępowaniach sądowoadministracyjnych, oraz pracowników administracji publicznej uczestniczących w tych postępowaniach.