Wiktymologia Bieńkowska

Wiktymologia Bieńkowska

Zapowiedź książki Wiktymologia Bieńkowska

Autor: Ewa Bieńkowska,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381247313
Wydanie: 1/2018 Stron: 704


Inne działy: Plan kont 2018, Podatki 2018, Kadry i płace 2018, Ceny transferowe,Wysyłka

Obszerne kompendium zawierające kompletną analizę zagadnień będących przedmiotem badań wiktymologii, które może służyć zarówno celom dydaktycznym, naukowym, jak i praktyce.