Wiktymologia Bieńkowska

Wiktymologia Bieńkowska

 

79 zł 66.69

Autor: Ewa Bieńkowska,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381247313
Wydanie: 1/2018 Stron: 580


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Autorka przedstawia w publikacji zagadnienie wiktymologii sensu largo, uwzględniając regulacje prawa międzynarodowego, polskiego, a także unijnego. Opracowanie stanowi obszerne kompendium zawierające kompletną analizę zagadnień będących przedmiotem badań wiktymologii, które może służyć zarówno celom dydaktycznym, naukowym, jak i praktyce. Z książki Wiktymologia dowiesz się m.in. o:
- trybie przesłuchania niektórych małoletnich pokrzywdzonych i niektórych małoletnich świadków,
- trybie przesłuchania i zasadach postępowania z pokrzywdzonymi przestępstwami o charakterze seksualnym,
- cywilnoprawnych instrumentach ochrony interesów ofiar przestępstw,
- postępowaniu wobec niektórych osób z zaburzeniami psychicznymi,
- przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

Książka Wiktymologia jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów oraz aplikantów tych zawodów prawniczych. Zainteresuje członków organizacji pozarządowych, którzy statutowo zajmują się ofiarami przestępstw. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych (karnistów, procesualistów, specjalistów z zakresu wiktymologii, psychologów, socjologów) oraz studentów wydziałów prawa, psychologii, resocjalizacji i socjologii.