Wolters Kluwer
Leksykon prawa medycznego

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381073684
Autor: Sygit Bogusław, Wąsik Damian,
Wolters Kluwer

Cena w prawoo.pl:
109.13 zł
149 zł

Bestseller

Zdrowie publiczne

Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381076890
Autor: Sygit Marian,
Wolters Kluwer

Cena w prawoo.pl:
111.55 zł
139 zł


Prawo międzynarodowe publiczne

Wydanie 8/2004 | Isbn 9788373342941
Autor: Remigiusz Bierzanek, Janusz Symonides,
Wolters Kluwer

Cena w prawoo.pl:
45.12 zł
59 zł

Bestseller

Polskie prawo konstytucyjne zarys wykładu

Wydanie 4/2017 | Isbn 9788381077859
Autor: Garlicki Leszek,
Wolters Kluwer

Cena w prawoo.pl:
57.40 zł
75 zł

Bestseller

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381240673
Autor: Jaroszewska Ignatowska Iwona,
Wolters Kluwer

Cena w prawoo.pl:
127.60 zł
159 zł


Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Komentarz

Cena w prawoo.pl:
144.79 zł
199 zł


Instytucje i prawo Unii Europejskiej Podręcznik dla kierunków prawa zarządzania i administracji

Cena w prawoo.pl:
52.63 zł
69 zł

Bestseller

Prawo cywilne Zbiór przepisów

Wydanie 47/2018 | Isbn 9788381248860
Autor: Wolters Kluwer,
Wolters Kluwer

Cena w prawoo.pl:
52.90 zł
69 zł


Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247993
Autor: Gumularz Mirosław,
Wolters Kluwer

Cena w prawoo.pl:
77.64 zł
99 zł


Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym

Cena w prawoo.pl:
189.38 zł
259 zł

Bestseller

Prawo karne wykonawcze z elementami polityki karnej i penitencjarnej

Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380927865
Autor: Szymanowski Teodor,
Wolters Kluwer

Cena w prawoo.pl:
57.97 zł
69 zł

Bestseller