Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym administracyjnym ogólnym i podatkowym oraz sądowoadministracyjnym

Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym administracyjnym ogólnym i podatkowym oraz sądowoadministracyjnym

 

159 zł 136.49

Autor: Barut Skupień Barbara,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325579340
Wydanie: 1/2016 Stron: 494


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym, administracyjnym ogólnym i podatkowym oraz sądowoadministracyjnym to publikacja, która stanowi kompendium wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie współuczestnictwa procesowego w postępowaniu cywilnym, postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym oraz w postępowaniu sądowoadministracyjnym wraz z praktycznymi uwagami dotyczącymi sporządzania pism procesowych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i bogatej literatury.
Niniejsza publikacja podzielona została na trzy części .
Część I to praktyczny komentarz z przeglądem orzecznictwa, w której omówiono m.in. następujące zagadnienia:

 • dotyczące współuczestnictwa procesowego w postępowaniu cywilnym (m.in. powstanie, rodzaje, zasada samodzielności, regulacje szczegółowe, konstrukcje zbliżone),
 • dotyczące współuczestnictwa procesowego w postępowaniu administracyjnym (m.in. powstanie, typologia, charakter),
 • dotyczące współuczestnictwa procesowego na gruncie spraw podatkowych (m.in. powstanie, zasada solidarnej odpowiedzialności, typologie, następstwa prawne),
 • dotyczące współuczestnictwa procesowego w postępowaniu przed sądem administracyjnym (m.in. zakres podmiotowy i przedmiotowy, powstanie, rodzaje, zasada samodzielności działania współuczestników, udział w postępowaniu podmiotu o charakterze kolektywnym, regulacje szczegółowe).

Każdy rozdział w części I zakończony został przeglądem orzecznictwa, który zawiera zestawienie tez orzeczeń najbardziej znamienitych dla danego zagadnienia.
Część II zawiera wzory pism procesowych, takie jak m.in.:
 • pozew współuczestników o zapłatę,
 • pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty,
 • pozew w postępowaniu grupowym,
 • wniosek o połączenie spraw do wspólnego rozpoznania/rozstrzygnięcia,
 • skarga współuczestników złożona do sądu administracyjnego na decyzję organu administracji publicznej,
 • wniosek współuczestników o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Część III. Kazusy to przykładowe zadania/stany faktyczne wraz z rozwiązaniami dotyczące współuczestnictwa w postępowaniu administracyjnym i sądowym. Odpowiadają one modelowi zadań występujących na egzaminach prawniczych (adwokackim, radcowskim itd.).
Niniejsza pozycja jest pracą, która pozwala w szerszy sposób spojrzeć na problematykę współuczestnictwa procesowego, zapoznać się z poglądami doktryny oraz orzecznictwa. Dzieło to nie tylko poszerzy wiedzę praktyków prawa – adwokatów, radców prawnych, prokuratorów i sędziów, lecz również teoretyków prawa oraz aplikantów zawodów prawniczych, a także studentów pragnących pogłębić wiedzę i urzędników .
Niniejsza publikacja zawiera:
 • praktyczne podejście do tematu,
 • najnowszy stan prawny,
 • pogląd doktryny,
 • odniesienia do poglądów wyrażonych w innych publikacjach,
 • najnowsze orzecznictwo,
 • wzory pism procesowych,
 • kazusy .

Dla czytelników tego komentarza darmowy dostęp do aktów prawnych i publikacji on-line!
Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany!
Warunkiem koniecznym otrzymania bezpłatnego kodu do serwisu jest posiadanie paragonu lub faktury za zakup niniejszej książki.
Dostęp trwa rok i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:


oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.