Wstęp do prawoznawstwa

Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 11/2017 | Isbn 9788325599355
Skrypt Becka o Wstępie do prawoznawstwa zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpocząć studiów prawniczych. Dzięki książce zrozumiesz:pojęcie prawa,role i miejsce prawa w życiu społeczeństwa,normy i ...

Cena w prawoo.pl:
48.85 zł
59 zł


Prawoznawstwo

Adam łopatka
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris
Wydanie 4/2016 | Isbn 9788391345009
Książka z prawoznawstwa w przystępny, prosty sposób przedstawia: Czym jest prawoznawstwo i jakie są jego działy oraz różne podejścia do badania prawa. Pojęcie państwa i jego genezę. Rewolucję i ewolucję w dziejach państwa. Formy p ...

Cena w prawoo.pl:
31.88 zł
34 zł


Wstęp do prawoznawstwa Nowacki

Nowacki Józef, Zygmunt Tobor
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 5/2016 | Isbn 9788380922099
W książce scharakteryzowano podstawowe pojęcia nauk prawnych, takie jak: przepis prawa, w tym jego rodzaje i adresaci, fakt prawny oraz skutek prawny. Autorzy książki Wstęp do prawoznawstwa wyjaśnili różnicę między przepisem pra ...

Cena w prawoo.pl:
45.46 zł
59 zł


Wstęp do prawoznawstwa Morawski

Lech Morawski
Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Wydanie 17/2016 | Isbn 9788372858061
W książce o wstępie do prawoznawstwa albo nauk o państwie i prawie jest nauką typowo propedeutyczną. W przypadku prawoznawstwa zadaniem tej dyscypliny jest zaznajomienie studentów z podstawową aparaturą pojęciową nauk prawnych, metoda ...

Cena w prawoo.pl:
34.74 zł
37 zł


Wstęp do prawoznawstwa ćwiczenia i materiały

Karol Dobrzeniecki, Milena Korycka Zirk
Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788372858092
Książka z prawoznawstwa przeznaczone dla studentów prawa i administracji a także innych kierunków w których występuje przedmiot Wstęp do prawoznawstwa. \r\nĆwiczenia mają służyć usystematyzowaniu wiedzy na temat podstawowych poj ...

Cena w prawoo.pl:
26.86 zł
29.99 zł


Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa materiały do ćwiczeń

M. Dybowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Wydanie 1/2003 | Isbn 8387148547
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla osób rozpoczynających studia prawnicze. Jej zadaniem jest przygotowanie czytelników do studiowania prawa - zaznajomienie ich z podstawowymi pojęciami zarówno prawa, jak i nauk o prawie, z wyb ...

Cena w prawoo.pl:
37.49 zł
39.9 zł


Wstęp do prawoznawstwa Leksykon podstawowych pojęć

Chauvin Tatiana
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Wydanie /2015 | Isbn 9788363397425
Książka, którą przekazujemy do rąk Czytelników powstała z inicjatywy studentów Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W zamierzeniu jego Autorów leksykon służyć ma przede wszystkim stud ...

Cena w prawoo.pl:
23.44 zł
25 zł


Wstęp do prawoznawstwa Testy egzaminacyjne

Bator Andrzej, Kozak Artur, Pulka Zbigniew
Wydawnictwo: LexisNexis
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788378066996
Dla każdego studenta przygotowującego się do egzaminu z przedmiotu Wstęp do prawoznawstwa niniejsza publikacja z pewnością okaże się niezbędną pomocą. Dzięki niej będzie on miał możliwość zweryfikowania i ugruntowania swojej wie ...

Cena w prawoo.pl:
27.18 zł
29 zł


Wstęp do prawoznawstwa

Korybski Leszczyński
Wydawnictwo: UMCS
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788322727560
Podręcznik jest adresowanym do osób rozpoczynających studia prawnicze lub administracyjne. Zawiera charakterystykę podstawowych zagadnień oraz aparatu pojęciowego prawoznawstwa, a także nadrzędnych wartości i zasad współczesnych porz ...

Cena w prawoo.pl:
35.44 zł
37.8 zł


Logiczne zagadnienia prawoznawstwa


Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788372857606
logistyka prawoznawstwo zadania prawne W pracy omówiono zadania z obszaru dwóch zintegrowanych dziedzin wiedzy, jakimi są prawoznawstwo i logika. Opracowanie składa się z czterech rozdziałów, zakończenia i bibliografii. ...

Cena w prawoo.pl:
38.98 zł
45.9 zł