Wstęp do prawoznawstwa

Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek, Skrypty Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 12/2018 | Isbn 9788381288729
Skrypt Becka o Wstępie do prawoznawstwa zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpocząć studiów prawniczych. Dzięki książce zrozumiesz:pojęcie prawa,role i miejsce prawa w życiu społeczeństwa,normy i ...

Cena w prawoo.pl:
45.35 zł
59 zł


Wstęp do prawoznawstwa ćwiczenia i materiały

Karol Dobrzeniecki, Milena Korycka Zirk
Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788372858092
Książka z prawoznawstwa przeznaczone dla studentów prawa i administracji a także innych kierunków w których występuje przedmiot Wstęp do prawoznawstwa. \r\nĆwiczenia mają służyć usystematyzowaniu wiedzy na temat podstawowych poj ...

Cena w prawoo.pl:
24.71 zł
29.99 zł


Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa

Wronkowska Sławomira
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Wydanie 3/2005 | Isbn 9788387148660
Wronkowska w książce która, jest przeznaczona dla osób rozpoczynających studia prawnicze. Jej zadaniem jest przygotowanie czytelników do studiowania prawa zaznajomienie ich z podstawowymi pojęciami zarówno prawa, jak i nauk o prawie, z w ...

Cena w prawoo.pl:
41.39 zł
44.9 zł


Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa materiały do ćwiczeń

Maciej Dybowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Wydanie 1/2003 | Isbn 8387148547
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla osób rozpoczynających studia prawnicze. Jej zadaniem jest przygotowanie czytelników do studiowania prawa - zaznajomienie ich z podstawowymi pojęciami zarówno prawa, jak i nauk o prawie, z wyb ...

Cena w prawoo.pl:
53.99 zł
69.9 zł


Logiczne zagadnienia prawoznawstwa


Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788372857606
logistyka prawoznawstwo zadania prawne W pracy omówiono zadania z obszaru dwóch zintegrowanych dziedzin wiedzy, jakimi są prawoznawstwo i logika. Opracowanie składa się z czterech rozdziałów, zakończenia i bibliografii. ...

Cena w prawoo.pl:
39.09 zł
45.9 zł


Wstęp do prawoznawstwa Nowacki

Nowacki Józef, Zygmunt Tobor
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 5/2016 | Isbn 9788380922099
W książce scharakteryzowano podstawowe pojęcia nauk prawnych, takie jak: przepis prawa, w tym jego rodzaje i adresaci, fakt prawny oraz skutek prawny. Autorzy książki Wstęp do prawoznawstwa wyjaśnili różnicę między przepisem pra ...

Cena w prawoo.pl:
45.35 zł
59 zł


Wstęp do prawoznawstwa Morawski

Lech Morawski
Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Wydanie 17/2016 | Isbn 9788372858061
W książce o wstępie do prawoznawstwa albo nauk o państwie i prawie jest nauką typowo propedeutyczną. W przypadku prawoznawstwa zadaniem tej dyscypliny jest zaznajomienie studentów z podstawową aparaturą pojęciową nauk prawnych, metoda ...

Cena w prawoo.pl:
34.49 zł
39 zł


Podstawy prawoznawstwa

Kaleta Krzysztof, Kotowski Artur
Wydawnictwo: Difin
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380851061
Oddawane do rąk Czytelnika opracowanie stanowi przegląd podstawowych zagadnień prawoznawstwa. Kierowane jest głównie do słuchaczy tych kierunków studiów, na których prowadzone są zajęcia z podstaw prawa, wstępu do prawoznawstwa lub n ...

Cena w prawoo.pl:
47.83 zł
62 zł


Spory teoretyczne w prawoznawstwie

Dyrda Adam
Wydawnictwo: Scholar
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788373839168
Celem tej książki jest przedstawienie szerokiej koncepcji sporów teoretycznych w prawoznawstwie, która obejmowałaby nie tylko wyjaśnienie prawniczej natury tych sporów, lecz także ich filozoficznych podstaw. Znany amerykański teoretyk p ...

Cena w prawoo.pl:
58.32 zł
75.6 zł


Wprowadzenie do prawoznawstwa

Jamróz Adam
Wydawnictwo: LexisNexis
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788376208374
Wprowadzenie do prawoznawstwa to podręcznik adresowany nie tylko do studentów studiów prawniczych i administracyjnych, ale także innych kierunków – zwłaszcza politologii, ekonomii, socjologii czy historii, w jaki sposób również do tyc ...

Cena w prawoo.pl:
40.25 zł
49 zł