Wstęp do prawoznawstwa ćwiczenia i materiały

Wstęp do prawoznawstwa ćwiczenia i materiały

 

29.99 zł 24.71 Bestseller

Autor: Karol Dobrzeniecki, Milena Korycka Zirk,
Wydawnictwo TNOiK
Isbn: 9788372858092
Wydanie: 4/2017 Stron: 276


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Książka z prawoznawstwa przeznaczone dla studentów prawa i administracji a także innych kierunków w których występuje przedmiot Wstęp do prawoznawstwa.
Ćwiczenia mają służyć usystematyzowaniu wiedzy na temat podstawowych pojęć prawnych oraz sposobów ich prawidłowego używania w różnych kontekstach. Ćwiczenia służą jako pomoc przy powtarzaniu materiału, nadają się do pracy samodzielnej i do wykonywania w trakcie zajęć.
W treści opracowania pozostawiono miejsce na indywidualne uwagi i odpowiedzi studenta.

Dopełnieniem ćwiczeń są teksty źródłowe o różnorodnym charakterze. Czytelnik może zapoznać się z treścią różnego typu źródeł prawa (krajowego i europejskiego), czynności prawnych, aktów stosowanie prawa, materiałów interpretacyjnych i zbiorów dyrektyw techniki prawodawczej.
Opracowanie może służyć jako dzieło samoistne. Można też je używać w charakterze uzupełnienia dostępnych na rynku podręczników. Układem oraz doborem treści w sposób szczególny koresponduje ono z wielokrotnie wznawianym podręcznikiem prof. Lecha Morawskiego pt. Wstęp do prawoznawstwa.