Wstęp do prawoznawstwa Morawski

Wstęp do prawoznawstwa Morawski

 

39 zł 37.49 Bestseller

Autor: Lech Morawski,
Wydawnictwo TNOiK
Isbn: 9788372858061
Wydanie: 17/2016 Stron: 208


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

W książce o wstępie do prawoznawstwa albo nauk o państwie i prawie jest nauką typowo propedeutyczną. W przypadku prawoznawstwa zadaniem tej dyscypliny jest zaznajomienie studentów z podstawową aparaturą pojęciową nauk prawnych, metodami stosowanymi w tych naukach oraz elementarnymi instytucjami i zasadami prawa.
Studiujących uprzedzić wszakże należy, że niniejszy podręcznik jedynie uzupełnia, a nie zastępuje wykład, stąd jego opanowanie nie gwarantuje zdania egzaminu. Przypomnieć również trzeba, że studiowanie to przede wszystkim samodzielne zdobywanie wiedzy i rozwiązywanie problemów, stąd też dopiero ten, kto wykracza poza wiedzę wyniesioną z wykładów i podręcznika w pełni wywiązuje się z obowiązków studenta i może liczyć na to, że jego wysiłek zostanie doceniony. Niniejszy podręcznik, podobnie jak poprzednie wydania, zawiera szereg zmian i uzupełnień.