Wybory samorządowe Komentarz

Wybory samorządowe Komentarz

 

119 zł 87.47

Autor: Monika Augustyniak, Leszek Bielecki, Piotr Ruczkowski,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381249782
Wydanie: 1/2018 Stron: 316


Inne działy: Finanse publiczne 2019, Kodeks wyborczy, Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Prawo administracyjne 2019,Wysyłka

W komentarzu zostały kompleksowo omówione przepisy Kodeksu wyborczego w zakresie samorządowej problematyki wyborczej. Zawiera on analizę problematyki dotyczącej wyborów samorządowych – od ogólnych regulacji wyborczych po zagadnienia szczegółowe dotyczące wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Całość opracowania wieńczy komentarz do przepisów karnych związanych z procesem wyborczym. Autorzy komentarz Wybory samorządowe. Komentarz analizują nowe regulacje Kodeksu wyborczego wprowadzone m.in. mocą ustaw:

- 1) z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, dotyczące:

- wprowadzenia tzw. dwukadencyjności wójtów,
- zmiany ustawowej definicji znaku X,
- ograniczenia możliwości głosowania korespondencyjnego,
- zakresu kompetencji komisarzy wyborczych,
- protestów wyborczych;
- 2) z 15.06.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, dotyczące:
-
- powoływania urzędników wyborczych,
- skrócenia procedury sądowoadministracyjnej w sprawach skarg na uchwały Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących podziału na okręgi wyborcze.
Wybory samorządowe. Komentarz uwzględnia ponadto aktualne orzecznictwo, dorobek doktryny i piśmiennictwa prawa administracyjnego i konstytucyjnego.