Wycena małego przedsiębiorstwa

Wycena małego przedsiębiorstwa

 

55 zł 49.11 Bestseller

Autor: Kuczowic Jacek,
CeDeWu
Isbn: 9788381020084
Wydanie: 2/2017 Stron: 216


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Publikacja wyjaśnia, czym różni się wycena małego podmiotu gospodarczego od wyceny dużego przedsiębiorstwa. Zawiera odpowiedzi na pytania:
- Które podmioty należy zaliczyć do małych przedsiębiorstw z punktu widzenia wyceniającego?
- Dlaczego praktyka wyceny dużych przedsiębiorstw bywa niewystarczająca do poprawnej wyceny małego przedsiębiorstwa?
- Jaki jest udział właściciela w procesie kreowania wartości małego przedsiębiorstwa?
- Jak odczytać kod wartości małego przedsiębiorstwa?
- Jak wykorzystać standardowe metody wyceny przedsiębiorstw do szacowania wartości małego podmiotu gospodarczego?
- Jak wycenić małe przedsiębiorstwo w sposób uproszczony? W krajowej literaturze ;
problematyka małego przedsiębiorstwa była do tej pory traktowana marginalnie lub w ogóle pomijana. Nader często odrębność małego przedsiębiorstwa jest zawężana jedynie do małej skali działania, co jest nie tyle uproszczeniem, co wręcz błędem. Recenzowana książka przed­stawia wielorakie aspekty metodyczne wyceny małego podmiotu gospodarczego. prof. nzw. dr. hab. Krystiana Pery