Wycena nieruchomości Komentarz

Wycena nieruchomości Komentarz

Zapowiedź książki Wycena nieruchomości KomentarzWysyłka

Komentarz umożliwia właściwą interpretację przepisów odnoszących się do wyceny nieruchomości. Trwają prace w Sejmie nad ustawą o użytkowaniu wieczystym, musimy uwzględnić ją w książce (planowane wejście w życie od 1 stycznia 2019)