Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznych

Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznych

Zapowiedź książki Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznychWysyłka

Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznych. Omówienie istotnych zmian w zakresie wydatkowania przez beneficjentów środków unijnych.