Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Cena w prawoo.pl:
96.29 zł
128 zł

Bestseller

Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Cena w prawoo.pl:
96.29 zł
128 zł

Bestseller

Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego

Cena w prawoo.pl:
96.29 zł
128 zł

Bestseller

Transformacja podmiotowa w egzekucji administracyjnej

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611338
Autor: Anna Dalkowska,
Wydawnictwo Presscom

Cena w prawoo.pl:
96.29 zł
128 zł


Prawo a nanotechnologia. Komercjalizacja wyników badań naukowych z zakresu nanotechnologii

Cena w prawoo.pl:
50.40 zł
60 zł


Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Cena w prawoo.pl:
96.29 zł
128 zł


Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz

Cena w prawoo.pl:
142.20 zł
188 złArchiwizacja dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych

Wydanie 1/2015 | Isbn 9788364512780
Autor: Regliński Andrzej,
Wydawnictwo Presscom

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł

Bestseller