Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611673
Autor: Dorota Adamek Hyska,
Wydawnictwo Presscom

Cena w prawoo.pl:
96.33 zł
128 zł


Archiwizacja dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych

Wydanie 1/2015 | Isbn 9788364512780
Autor: Regliński Andrzej,
Wydawnictwo Presscom

Cena w prawoo.pl:
97.69 zł
128 zł

Bestseller

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788365611512
Autor: Teresa Krawczyk,
Wydawnictwo Presscom

Cena w prawoo.pl:
112.95 zł
148 zł

Bestseller

Przygotowanie organizacji do stosowania rodo

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611291
Autor: Magdalena Korga, Jarosław Żabówka, Katarzyna Matelowska Tatoj, Magdalena Korga,
Wydawnictwo Presscom

Cena w prawoo.pl:
96.33 zł
128 zł

Bestseller

Ochrona danych osobowych w praktyce

Wydanie 3/2017 | Isbn 9788365611307
Autor: Joanna Łuczak, Tomasz Banyś,
Wydawnictwo Presscom

Cena w prawoo.pl:
96.33 zł
128 zł

Bestseller

Ochrona danych osobowych w dziale IT

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611314
Autor: Kamila Koszewicz, Grzegorz Leśniewski, Andrzej Boboli, Mateusz Borkiewicz,
Wydawnictwo Presscom

Cena w prawoo.pl:
112.25 zł
148 zł


Bezpieczeństwo danych osobowych praktyczny przewodnik

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611352
Autor: Michał Sztąberek, Katarzyna Ułasiuk,
Wydawnictwo Presscom

Cena w prawoo.pl:
116.59 zł
148 zł


Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611550
Autor: Krzysztof Gruszecki,
Wydawnictwo Presscom

Cena w prawoo.pl:
96.33 zł
128 zł


Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611598
Autor: Wojciech Piątek, Przemysław Ostojski, Jan Olszanowski,
Wydawnictwo Presscom

Cena w prawoo.pl:
96.33 zł
128 zł


Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611604
Autor: Konrad Różowicz, Mirosław Różowicz,
Wydawnictwo Presscom

Cena w prawoo.pl:
96.33 zł
128 zł


Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611437
Autor: Bogdan Fischer, Marlena Sakowska Baryła,
Wydawnictwo Presscom

Cena w prawoo.pl:
96.33 zł
128 zł