Wydawnictwo Presscom


Nadzór

Cena w prawoo.pl:
100.57 zł
128 zł


Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania

Cena w prawoo.pl:
100.57 zł
128 zł

Bestseller

Odsetki w jednostkach sektora finansów publicznych

Wydanie 2/2017 | Isbn 9788365611123
Autor: Sebastian Bach, Biblioteka Finanse Publiczne,
Wydawnictwo Presscom

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 złZamknięcie roku 2018 otwarcie roku 2019

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611833
Autor: Katarzyna Poterucha, Biblioteka Finanse Publiczne,
Wydawnictwo Presscom

Cena w prawoo.pl:
128.39 zł
148 zł

Bestseller

Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788365611925
Autor: Bach Sebastian, Biblioteka Finanse Publiczne,
Wydawnictwo Presscom

Cena w prawoo.pl:
128.39 zł
148 zł

Bestseller

Zamówienia publiczne krok po kroku

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611802
Autor: Mateusz Saczywko, Biblioteka Przetargi Publiczne,
Wydawnictwo Presscom

Cena w prawoo.pl:
114.02 zł
148 zł

Bestseller

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł

Bestseller

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

Cena w prawoo.pl:
114.02 zł
148 zł

Bestseller

Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Cena w prawoo.pl:
100.57 zł
128 zł


Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz

Cena w prawoo.pl:
142.20 zł
188 zł

Bestseller