Archiwizacja dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych

Wydanie 1/2015 | Isbn 9788364512780
Autor: Regliński Andrzej,
Wydawnictwo Presscom

Cena w prawoo.pl:
105.98 zł
128 zł

Bestseller

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Cena w prawoo.pl:
103.49 zł
128 zł

Bestseller

Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Cena w prawoo.pl:
103.49 zł
128 zł

Bestseller

Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego

Cena w prawoo.pl:
103.49 zł
128 zł

Bestseller

Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych

Cena w prawoo.pl:
103.49 zł
128 zł


Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne

Cena w prawoo.pl:
122.54 zł
148 zł