Wydawnictwo Presscom
Prawo a nanotechnologia. Komercjalizacja wyników badań naukowych z zakresu nanotechnologii

Cena w prawoo.pl:
50.40 zł
60 zł


Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Cena w prawoo.pl:
96.29 zł
128 zł


Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz

Cena w prawoo.pl:
142.20 zł
188 złArchiwizacja dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych

Wydanie 1/2015 | Isbn 9788364512780
Autor: Regliński Andrzej,
Wydawnictwo Presscom

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł

Bestseller

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Cena w prawoo.pl:
96.29 zł
128 zł

Bestseller

Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Cena w prawoo.pl:
96.29 zł
128 zł

Bestseller

Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego

Cena w prawoo.pl:
96.29 zł
128 zł

Bestseller

Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych

Cena w prawoo.pl:
96.29 zł
128 zł


Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne

Cena w prawoo.pl:
114.02 zł
148 zł


Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów

Cena w prawoo.pl:
96.29 zł
128 zł