Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611598
Autor: Wojciech Piątek, Przemysław Ostojski, Jan Olszanowski,
Wydawnictwo Presscom

Cena w prawoo.pl:
104.51 zł
128 zł


Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611604
Autor: Konrad Różowicz, Mirosław Różowicz,
Wydawnictwo Presscom

Cena w prawoo.pl:
104.51 zł
128 zł


Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611673
Autor: Dorota Adamek Hyska,
Wydawnictwo Presscom

Cena w prawoo.pl:
104.51 zł
128 zł

Zapowiedź książki Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611437
Autor: Bogdan Fischer, Marlena Sakowska Baryła,
Wydawnictwo Presscom

Cena w prawoo.pl:
104.51 zł
128 zł


Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788364512995
Autor: Grzegorz Mazurek, Sebastian Zaręba,
Wydawnictwo Presscom

Cena w prawoo.pl:
148.85 zł
188 zł

Bestseller

Ochrona danych osobowych w praktyce

Wydanie 3/2017 | Isbn 9788365611307
Autor: Joanna Łuczak, Tomasz Banyś,
Wydawnictwo Presscom

Cena w prawoo.pl:
104.51 zł
128 zł

Bestseller

Sprawozdawczość w pytaniach i odpowiedziach

Wydanie 1/2014 | Isbn 9788364512032
Autor: Krystyna Gąsiorek,
Wydawnictwo Presscom

Cena w prawoo.pl:
87.29 zł
119 zł

Bestseller

Archiwizacja dokumentacji projektów finansowanych ze środków Unijnych i innych źródeł zagranicznych

Wydanie 1/2012 | Isbn 9788362723232
Autor: Regliński Andrzej,
Wydawnictwo Presscom

Cena w prawoo.pl:
105.98 zł
128 zł


Bezpieczeństwo fizyczne i teleinformatyczne informacji niejawnych

Wydanie 1/2012 | Isbn 9788362723287
Autor: Tomasz Radziszewski, Mariusz Jabłoński,
Wydawnictwo Presscom

Cena w prawoo.pl:
98.53 zł
119 zł


Budżet zadaniowy w praktyce Planowanie kalkulacja wydatków ewidencja księgowa

Wydanie 1/2012 | Isbn 9788362723331
Autor: Heciak Sławomir,
Wydawnictwo Presscom

Cena w prawoo.pl:
105.98 zł
128 zł


Czas pracy w jednostkach sektora publicznego

Wydanie 1/2013 | Isbn 9788362723669
Autor: Marcin Wilski, Łukasz Paroń,
Wydawnictwo Presscom

Cena w prawoo.pl:
98.53 zł
119 zł