Wydawnictwo Sigma


Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2016 ze stawkami amortyzacji

Cena w prawoo.pl:
71.50 zł
89 zł


Jak poprowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów 2018

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Umowy cywilnoprawne 2018 Żaro

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788360829677
Autor: Żaro Zygmunt,
Wydawnictwo Sigma

Cena w prawoo.pl:
37.19 zł
43 zł


Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

Cena w prawoo.pl:
45.09 zł
54 zł

Zapowiedź książki Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788374263917
Autor: Aleksander Korczyn,
Wydawnictwo Sigma

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Karta podatkowa 2018 opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788360829073
Autor: Haski Ksawery,
Wydawnictwo Sigma

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Karta podatkowa 2018 opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2018

Cena w prawoo.pl:
47.99 zł
51 zł

Zapowiedź książki Podatek dochodowy od osób fizycznych 2018

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Cena w prawoo.pl:
49.77 zł
58 zł

Zapowiedź książki Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Dokumentacja i ewidencja pracownicza 2018

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788360829684
Autor: Haski Ksawery,
Wydawnictwo Sigma

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks pracy z komentarzem i orzecznictwem sądowym 2017

Wydanie 1/2017 | Isbn 97883898504923
Autor: Jabłoński Henryk,
Wydawnictwo Sigma

Cena w prawoo.pl:
60.83 zł
79 zł


Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wydanie 1/2013 | Isbn 8389850409
Autor: Feliński,
Wydawnictwo Sigma

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł