Wykładnia umów standardowe klauzule umowne

Wykładnia umów standardowe klauzule umowne umów i wzorców umownych. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory umów

 

189 zł 159.59

Autor: Radosław Strugała, Wojciech Dubis, Joanna Kuźmicka Sulikowska, Piotr Rodziewicz, Radosław Strugała, Monika Tenenbaum Kulig, Krzysztof Zagrobelny,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325599058
Wydanie: 2/2018 Stron: 560


Inne działy: Postępowanie karne 2019, Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Prawo handlowe 2019, KPK Komentarz 2019,Wysyłka

Publikacja zawiera omówienie 39 klauzul występujących w umowach gospodarczych, w tym m.in. klauzuli arbitrażowej, klauzul dotyczących zaliczki i zadatku, kary umownej, klauzuli dotyczącej umownego prawa odstąpienia i odstępnego, klauzuli zakazu konkurencji, klauzuli poufności, klauzul kasatoryjnych, klauzuli wyboru prawa, klauzuli języka.

W części I dokonano szczegółowej analizy poszczególnych klauzul umownych, wskazując m.in. na:

przykłady klauzuli,
komentarz praktyczny (np. treść klauzuli, skutki prawne jej zamieszczenia w umowie, potrzebę jej stosowania itp.),
wnioski i wskazówki,
orzecznictwo.
W części II publikacji przedstawione zostały wzory umów, w których wskazano poszczególne klauzule. Dzięki temu Czytelnik może zobaczyć zastosowanie poszczególnej klauzuli w różnego rodzaju umowach.

Publikacja Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne umów i wzorców umownych. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory umów dzięki nowej strukturze i przejrzystej formie będzie przydatna dla praktyków zajmujących się na co dzień stosowaniem prawa, tj.: adwokatów, radców prawnych, sędziów, komorników, notariuszy, referendarzy sądowych, a także innych uczestników postępowania cywilnego. Ponadto opracowanie zostało przygotowane z myślą o aplikantach zawodów prawniczych oraz studentach, którzy dopiero poznają tajniki redagowania umów.