Wykładnia umów standardowe klauzule umowne

Wykładnia umów standardowe klauzule umowne

Brak

Autor: Radosław Strugała, Wojciech Dubis, Joanna Kuźmicka Sulikowska, Piotr Rodziewicz, Radosław Strugała, Monika Tenenbaum Kulig, Krzysztof Zagrobelny,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325586942
Wydanie: 1/2016 Stron: 490


Inne działy: Prawo handlowe 2018, KPK Komentarz 2018, Postępowanie karne 2018, Kodeks postępowania administracyjnego 2018,Wysyłka

W części 1 Dokonano szczegółowej analizy poszczególnych klauzul umownych, wskazując m.in. na:

Przykłady klauzuli,
Komentarz praktyczny (np. treść klauzuli, skutki prawne jej zamieszczenia w umowie, potrzebę jej stosowania itp.)
Wnioski i wskazówki,
Orzecznictwo.

W książce znajdziemy omówienie 39 klauzul występujących w umowach gospodarczych, są to np. klauzula arbitrażowa , klauzule dotyczące zaliczki i zadatku, kara umowna, klauzule dotyczące umownego prawa odstąpienia i odstępnego, klauzula zakazu konkurencji, klauzula poufności, klauzule kasatoryjne, klauzula wyboru prawa, klauzula języka, itp.

W części II publikacji znajdują się wzory umów, w których wskazano poszczególne klauzule. Dzięki temu czytelnik może zobaczyć zastosowanie poszczególnej klauzuli w różnego rodzaju umowach.

Publikacja dzięki nowej strukturze i przejrzystej formie będzie przydatna dla praktyków zajmujących się na co dzień stosowaniem prawa, tj.: adwokatów, radców prawnych, sędziów, komorników, notariuszy, referendarzy sądowych, a także innych uczestników postępowania cywilnego. Ponadto opracowanie zostało przygotowane z myślą o aplikantach zawodów prawniczych oraz studentach, którzy dopiero poznają tajniki redagowania umów.

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany! Wpisz kod ze zdrapki i wypełnij formularz rejestracyjny. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia indywidualnego konta SIP Legalis. Dostęp trwa rok i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych: Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Ustawy o kosztach sądowych w prawach cywilnych, Rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, Rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu, Rozporządzenia w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.