Wykonywanie zawodu lekarza a prawo karne

Wykonywanie zawodu lekarza a prawo karne

 

119 zł 90.09

Autor: Adam Górski,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381603539
Wydanie: 1/2019 Stron: 400


Inne działy: Socjologia i psychologia, Prawo karne 2019, Prawo cywilne 2019, Prawo medyczne 2019,Wysyłka

Publikacja omawia wykonywanie zawodu lekarza z punktu widzenia prawa karnego i bioetyki, jak również konfliktów dóbr i kolizji norm, w przypadku np. ratowania przez lekarzy osób, które nie życzą sobie tego ze względów religijnych lub które podjęły decyzję o odebraniu sobie życia. W monografii przedstawiono m.in. następujące zagadnienia:
kiedy lekarz może powoływać się na klauzulę sumienia,
jaki jest status prawny czynności nieterapeutycznych,
czym jest uporczywa terapia i kiedy można jej zaniechać,
jakie są granice tajemnicy zawodowej lekarza i tajemnicy psychiatrycznej.
Książka uwzględnia najnowsze zmiany w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, a także ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym.