Wystąpienie wspólnika ze spółki aspekty prawno-podatkowe

Wystąpienie wspólnika ze spółki aspekty prawno-podatkowe Poradnik z wzorami dokumentów i orzecznictwem (z suplementem elektronicznym)

 

178.5 zł 132.29

Autor: Marcin Śledzikowski, Tomasz Szarek, Marta Ignasiak, Anna Materla,
Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046585
Wydanie: 1/2018 Stron: 152
Wysyłka

Książka z wzorami dokumentów i orzecznictwem (z suplementem elektronicznym). Wystąpienie wspólnika – niezależnie od przyczyn – zawsze będzie skutkowało określonymi konsekwencjami zarówno na gruncie prawnym, jak i podatkowym. Każdy przypadek wystąpienia wspólnika ze spółki warto przeanalizować indywidualnie, ponieważ następstwa tego zdarzenia nie zawsze będą takie same. W publikacji omówione zostały różne przypadki wystąpienia wspólnika ze spółki, w tym spółki osobowej, kapitałowej oraz cywilnej wraz ze wskazaniem ich konsekwencji dla spółki i samego występującego wspólnika.
Dodatkowo w książce Wystąpienie wspólnika ze spółki – aspekty prawno-podatkowe Poradnik z wzorami dokumentów i orzecznictwem zamieszczone zostały wzory najbardziej przydatnych dokumentów, w tym m.in. umowy, uchwały, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz zapisy w umowach spółek regulujące określone kwestie