Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Zapowiedź książki Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Autor: Bogusław Dauter, Janusz Drachal, Małgorzata Niezgódka Medek,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381249492
Wydanie: 8/2018 Stron: 576


Inne działy: Plan kont 2018, Podatki 2018, Kadry i płace 2018, Ceny transferowe,Wysyłka

225 wzorów pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzorów orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny.