Wzory pism procesowych dla adwokatów, sędziów, notariuszy, radców prawnych oraz aplikantów

Dział zawiera zbiór opracowań z różnych dziedzin prawa, które poruszają formalne i merytoryczne aspekty tworzenia umów oraz pism procesowych z obszaru prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, pracy, ubezpieczeń społecznych oraz międzynarodowego. Opracowania z tej kategorii mają szczególne zastosowanie w pracy praktyków prawa.


Apelacje cywilne i karne Jaworski

Stefan Jaworski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2018 | Isbn 9788381284653
Wzory pisma z omówieniami to praktyczny przewodnik po najczęstszych w obrocie sądowym przypadkach apelacji. Służy rozwiązywaniu konkretnych problemów występu ...

Cena w prawoo.pl:
104.41 zł
129 zł


Umowy pisma i pisma procesowe z zakresu zabezpieczenia roszczeń i egzekucji świadczeń w sprawach cywilnych

Robert Pabis, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325595708
Umowy, pisma i pisma procesowe z zakresu zabezpieczenia i egzekucji świadczeń w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD, to publikacja zawierająca szczeg ...

Cena w prawoo.pl:
144.29 zł
179 zł


Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych

Roman Hauser, Wojciech Sawczyn, Jan Szuma, Aleksandra Czajka, Agnieszka Roszkowiak, F
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788325595739
Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD stanowi opracowanie około 200 wzorów, które najczęściej w ...

Cena w prawoo.pl:
159.83 zł
199 zł

Bestseller

Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański

Stefański Ryszard, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2017 | Isbn 9788325595722
Książka z pism procesowych zawiera prawie 500 wzorów pism procesowych zawartych w XIX rozdziałach, pogrupowanych na podstawie kryterium chronologicznego przepis ...

Cena w prawoo.pl:
159.83 zł
199 zł

Bestseller

Rozliczenia związane ze spadkiem

Jerzy Bieluk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325596477
Rozliczenia związane ze spadkiem. Powołanie do spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory ...

Cena w prawoo.pl:
134.30 zł
169 zł

Bestseller

Sporządzanie środków zaskarżenia w sprawach podatkowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Dariusz Zalewski, Rafał Bucholski, Przemysław Krawczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325596453
Publikacja w sposób systemowy i całościowy prezentuje poszczególne etapy sporządzenia, wniesienia i popierania skargi do WSA oraz formułowania wniosków w dals ...

Cena w prawoo.pl:
144.29 zł
179 zł

Bestseller

Decyzje postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego z objaśnieniami i płytą CD

Jerzy Siegień, Marian Wolanin, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325595692
Decyzje, postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca kompleksowe zestawienie wzorów umów, decyzji or ...

Cena w prawoo.pl:
150.95 zł
189 zł

Bestseller

Pisma pisma sądowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z objaśnieniami i płytą CD

Robert Pabis, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325595685
Publikacja zawiera szczegółowe zestawienie wzorów pism, pism procesowych i umów związanych z wszczęciem, trwaniem, zakończeniem oraz skutkami postępowania up ...

Cena w prawoo.pl:
144.29 zł
179 zł

Bestseller

Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński

Zieliński Andrzej
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2016 | Isbn 9878325583774
Publikacje z serii Wzory Pism Becka to opracowania zawierające praktyczne wzory pism procesowych i umów. Autorzy omawiają te zagadnienia z wyczuciem potrzeb prakt ...

Cena w prawoo.pl:
136.22 zł
179 zł

Bestseller

Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism z omówieniami

Jaworski Stefan
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 5/2016 | Isbn 9788325587413
Praktyczny przewodnik po najczęstszych w obrocie sądowym przypadkach apelacji. Służy rozwiązaniu konkretnych problemów występujących przy sporządzaniu apela ...

Cena w prawoo.pl:
104.87 zł
129 zł

Bestseller