Wzory pism procesowych dla adwokatów, sędziów, notariuszy, radców prawnych oraz aplikantów

Dział zawiera zbiór opracowań z różnych dziedzin prawa, które poruszają formalne i merytoryczne aspekty tworzenia umów oraz pism procesowych z obszaru prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, pracy, ubezpieczeń społecznych oraz międzynarodowego. Opracowania z tej kategorii mają szczególne zastosowanie w pracy praktyków prawa.


Wzory pism prokuratora w sprawach karnych

Agnieszka Goździk, Tomasz Tutkaj
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381246446
Książka obejmuje szeroki zakres pism wykorzystywanych w toku śledztw lub dochodzeń, ale też w postępowaniach sprawdzających oraz w postępowaniu sądowym. Wybrane wzory są opatrzone zwięzłymi komentarzami odnoszącymi się do praktyki ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Wzory pism prokuratora w sprawach karnych

Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński

Andrzej Zieliński, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381285575
Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD to publikacja, która zawiera 256 wzorów pism procesowych, obejmujących zarówno procesowe, jak i materialnoprawne pisma tworzone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński

Apelacje cywilne i karne Jaworski

Stefan Jaworski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2018 | Isbn 9788381284653
Wzory pisma z omówieniami to praktyczny przewodnik po najczęstszych w obrocie sądowym przypadkach apelacji. Służy rozwiązywaniu konkretnych problemów występujących przy sporządzaniu apelacji cywilnych i karnych. Zawiera niezbędne wska ...

Cena w prawoo.pl:
105.33 zł
129 zł


Umowy pisma i pisma procesowe z zakresu zabezpieczenia roszczeń i egzekucji świadczeń w sprawach cywilnych

Robert Pabis, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325595708
Umowy, pisma i pisma procesowe z zakresu zabezpieczenia i egzekucji świadczeń w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD, to publikacja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów umów, pism i pism procesowych najczęściej występ ...

Cena w prawoo.pl:
144.29 zł
179 zł


Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych

Roman Hauser, Wojciech Sawczyn, Jan Szuma, Aleksandra Czajka, Agnieszka Roszkowiak, F
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788325595739
Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD stanowi opracowanie około 200 wzorów, które najczęściej występują w sprawach sądowoadministracyjnych. Kolejne, 3 wydanie publikacji uw ...

Cena w prawoo.pl:
159.83 zł
199 zł


Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański

Stefański Ryszard, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2017 | Isbn 9788325595722
Książka z pism procesowych zawiera prawie 500 wzorów pism procesowych zawartych w XIX rozdziałach, pogrupowanych na podstawie kryterium chronologicznego przepisów Kodeksu postępowania karnego. Wychodząc naprzeciw trudnościom, w niniejszy ...

Cena w prawoo.pl:
159.83 zł
199 zł


Rozliczenia związane ze spadkiem

Jerzy Bieluk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325596477
Rozliczenia związane ze spadkiem. Powołanie do spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych to publikacja, która stanowi kompleksowe omówienie zagadnień ...

Cena w prawoo.pl:
134.30 zł
169 zł


Sporządzanie środków zaskarżenia w sprawach podatkowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Dariusz Zalewski, Rafał Bucholski, Przemysław Krawczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325596453
Publikacja w sposób systemowy i całościowy prezentuje poszczególne etapy sporządzenia, wniesienia i popierania skargi do WSA oraz formułowania wniosków w dalszym toku postępowania sądowoadministracyjnego, w tym również na rozprawie pr ...

Cena w prawoo.pl:
144.29 zł
179 zł


Decyzje postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego z objaśnieniami i płytą CD

Jerzy Siegień, Marian Wolanin, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325595692
Decyzje, postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca kompleksowe zestawienie wzorów umów, decyzji oraz pism procesowych najczęściej występujących w prawie budowlanym, przydatny ...

Cena w prawoo.pl:
150.95 zł
189 zł


Pisma pisma sądowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z objaśnieniami i płytą CD

Robert Pabis, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325595685
Publikacja zawiera szczegółowe zestawienie wzorów pism, pism procesowych i umów związanych z wszczęciem, trwaniem, zakończeniem oraz skutkami postępowania upadłościowego i naprawczego.Książka Pisma sądowe i umowy z zakresu ...

Cena w prawoo.pl:
144.29 zł
179 zł