Wzory pism procesowych dla adwokatów, sędziów, notariuszy, radców prawnych oraz aplikantów

Dział zawiera zbiór opracowań z różnych dziedzin prawa, które poruszają formalne i merytoryczne aspekty tworzenia umów oraz pism procesowych z obszaru prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, pracy, ubezpieczeń społecznych oraz międzynarodowego. Opracowania z tej kategorii mają szczególne zastosowanie w pracy praktyków prawa.


Wzory pism prokuratora w sprawach karnych

Agnieszka Goździk, Tomasz Tutkaj
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381246446
Książka obejmuje szeroki zakres pism wykorzystywanych w toku śledztw lub dochodzeń, ale też w postępowaniach sprawdzających oraz w postępowaniu sądowym. Wybrane wzory są opatrzone zwięzłymi komentarzami odnoszącymi się do praktyki ...

Cena w prawoo.pl:
117.69 zł
159 zł


Apelacje cywilne i karne Jaworski

Stefan Jaworski, Prawo Sądowe
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2018 | Isbn 9788381284653
Wzory pisma z omówieniami to praktyczny przewodnik po najczęstszych w obrocie sądowym przypadkach apelacji. Służy rozwiązywaniu konkretnych problemów występujących przy sporządzaniu apelacji cywilnych i karnych. Zawiera niezbędne wska ...

Cena w prawoo.pl:
98.00 zł
129 zł


Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański

Ryszard Stefański, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2017 | Isbn 9788325595722
Książka z pism procesowych zawiera prawie 500 wzorów pism procesowych zawartych w XIX rozdziałach, pogrupowanych na podstawie kryterium chronologicznego przepisów Kodeksu postępowania karnego. Wychodząc naprzeciw trudnościom, w niniejszy ...

Cena w prawoo.pl:
154.07 zł
199 zł


Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych

Roman Hauser, Wojciech Sawczyn, Jan Szuma, Aleksandra Czajka, Agnieszka Roszkowiak, F
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788325595739
Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD stanowi opracowanie około 200 wzorów, które najczęściej występują w sprawach sądowoadministracyjnych. Kolejne, 3 wydanie publikacji uw ...

Cena w prawoo.pl:
154.07 zł
199 zł


Umowy pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych

Pabis Robert, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788325595647
Obok każdego wzoru, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz, dzięki któremu możliwe jest właściwe wykorzystanie poszczególnych wzorów w praktyce. Ponadto przedstawiono dorobek ...

Cena w prawoo.pl:
139.09 zł
179 zł


Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński

Andrzej Zieliński, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381285575
Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD to publikacja, która zawiera 256 wzorów pism procesowych, obejmujących zarówno procesowe, jak i materialnoprawne pisma tworzone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński

Sporządzanie środków zaskarżenia w sprawach podatkowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Dariusz Zalewski, Rafał Bucholski, Przemysław Krawczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325596453
Publikacja w sposób systemowy i całościowy prezentuje poszczególne etapy sporządzenia, wniesienia i popierania skargi do WSA oraz formułowania wniosków w dalszym toku postępowania sądowoadministracyjnego, w tym również na rozprawie pr ...

Cena w prawoo.pl:
139.09 zł
179 zł


Decyzje postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego z objaśnieniami i płytą CD

Jerzy Siegień, Marian Wolanin, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325595692
Decyzje, postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca kompleksowe zestawienie wzorów umów, decyzji oraz pism procesowych najczęściej występujących w prawie budowlanym, przydatny ...

Cena w prawoo.pl:
145.51 zł
189 zł


Pisma pisma sądowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z objaśnieniami i płytą CD

Robert Pabis, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325595685
Publikacja zawiera szczegółowe zestawienie wzorów pism, pism procesowych i umów związanych z wszczęciem, trwaniem, zakończeniem oraz skutkami postępowania upadłościowego i naprawczego.Książka Pisma sądowe i umowy z zakresu ...

Cena w prawoo.pl:
139.09 zł
179 zł


Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism z omówieniami

Jaworski Stefan
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 5/2016 | Isbn 9788325587413
Praktyczny przewodnik po najczęstszych w obrocie sądowym przypadkach apelacji. Służy rozwiązaniu konkretnych problemów występujących przy sporządzaniu apelacji cywilnych i karnych. Zawiera niezbędną wiedzę pozwalającą na prawidłow ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł