Decyzje postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego z objaśnieniami i płytą CD

Jerzy Siegień, Marian Wolanin, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325595692
Decyzje, postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca kompleksowe zestawienie wzorów umów, decyzji oraz pism procesowych najczęściej występujących w prawie budowlanym, przydatny ...

Cena w prawoo.pl:
148.23 zł
189 zł


Pisma pisma sądowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z objaśnieniami i płytą CD

Robert Pabis, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325595685
Publikacja zawiera szczegółowe zestawienie wzorów pism, pism procesowych i umów związanych z wszczęciem, trwaniem, zakończeniem oraz skutkami postępowania upadłościowego i naprawczego.Książka Pisma sądowe i umowy z zakresu ...

Cena w prawoo.pl:
156.09 zł
179 zł


Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism z omówieniami

Jaworski Stefan
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 5/2016 | Isbn 9788325587413
Praktyczny przewodnik po najczęstszych w obrocie sądowym przypadkach apelacji. Służy rozwiązaniu konkretnych problemów występujących przy sporządzaniu apelacji cywilnych i karnych. Zawiera niezbędną wiedzę pozwalającą na prawidłow ...


Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Piotr Gołaszewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788325596446
W oparciu o najbardziej aktualne ustalenia doktryny i judykatury Autor wskazuje na praktyczne aspekty sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym oraz dopuszczalność poszczególnych środków ...

Cena w prawoo.pl:
148.23 zł
189 zł


Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański

Ryszard Stefański
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2016 | Isbn 9788325586218
Zbiór prawie 500 wzorów pism procesowych z prawa karnego, pogrupowanych na podstawie kryterium chronologicznego przepisów Kodeksu postępowania karnego. W książce znajdują się wzory z następujących zagadnień:- umorzenie i zawiesze ...

Cena w prawoo.pl:
152.59 zł
199 zł


Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD

Roman Hauser, Wojciech Sawczyn, Jan Szuma
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788325587949
Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD stanowi opracowanie około 200 wzorów, które najczęściej występują w sprawach sądowoadministracyjnych. Kolejne, 2 wydanie publikacji uw ...


Apelacje cywilne i karne Jaworski

Stefan Jaworski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2016 | Isbn 9788325583798
Pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym. W niniejszym 4. wydaniu, zaktualizowano i uzupełniono komentarz oraz wzory ...

Cena w prawoo.pl:
117.61 zł
149 zł


Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD

Grzegorz Trejgel, Marcin Wojewódka, Alicja Dobrenko, Grzegorz Trejgel, Anna Wijkowsk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325563431
Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów pism procesowych najczęściej występujących w praktyce, tworzonych na podstawie przepisów Kodeksu pracy.\r\n\r\nKażdy ...

Cena w prawoo.pl:
132.67 zł
179 zł


Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami adminstracyjnymi

Bogusław Dauter, Janusz Drachal, Małgorzata Niezgódka Medek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 7/2015 | Isbn 9788326493843
Książka zawiera wzory pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzory orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczące m.in.:\r\n- stron i uczestników postępowania - ...

Cena w prawoo.pl:
108.81 zł
149 zł


Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych

Tomasz Aniukiewicz, Łukasz Bierski, Kinga Flaga Gieruszyńska, Katarzyna Karwecka, A
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788326486265
Najnowsze wydanie książki o wzorach pism procesowych uwzględnia ważne zmiany w kodeksie postępowania cywilnego wchodzące w życie 8 września 2016 r., związane ze zwiększeniem informatyzacji postępowania cywilnego. Zmiany te dotyczą w ...