Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Piotr Gołaszewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788325596446
W oparciu o najbardziej aktualne ustalenia doktryny i judykatury Autor wskazuje na praktyczne aspekty sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym oraz dopuszczalność poszczególnych środków ...

Cena w prawoo.pl:
145.51 zł
189 zł


Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem

Michał Błoński
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380928831
Publikacja zawiera około 300 wzorów pism procesowych uwzględniających najnowsze zmiany wprowadzone do procesu karnego, w tym ostatnią dużą nowelizację kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r. Aut ...

Cena w prawoo.pl:
129.46 zł
179 zł


Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański

Ryszard Stefański
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2016 | Isbn 9788325586218
Zbiór prawie 500 wzorów pism procesowych z prawa karnego, pogrupowanych na podstawie kryterium chronologicznego przepisów Kodeksu postępowania karnego. W książce znajdują się wzory z następujących zagadnień:- umorzenie i zawiesze ...

Cena w prawoo.pl:
149.79 zł
199 zł


Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD

Roman Hauser, Wojciech Sawczyn, Jan Szuma
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788325587949
Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD stanowi opracowanie około 200 wzorów, które najczęściej występują w sprawach sądowoadministracyjnych. Kolejne, 2 wydanie publikacji uw ...

Cena w prawoo.pl:
154.07 zł
199 zł


Apelacje cywilne i karne Jaworski

Stefan Jaworski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2016 | Isbn 9788325583798
Pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym. W niniejszym 4. wydaniu, zaktualizowano i uzupełniono komentarz oraz wzory ...

Cena w prawoo.pl:
115.45 zł
149 zł


Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD

Grzegorz Trejgel, Marcin Wojewódka, Alicja Dobrenko, Grzegorz Trejgel, Anna Wijkowsk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325563431
Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów pism procesowych najczęściej występujących w praktyce, tworzonych na podstawie przepisów Kodeksu pracy.\r\n\r\nKażdy ...

Cena w prawoo.pl:
130.24 zł
179 zł


Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami adminstracyjnymi

Bogusław Dauter, Janusz Drachal, Małgorzata Niezgódka Medek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 7/2015 | Isbn 9788326493843
Książka zawiera wzory pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzory orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczące m.in.:\r\n- stron i uczestników postępowania - ...

Cena w prawoo.pl:
106.82 zł
149 zł


Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych

Kinga Flaga Gieruszyńska, Aniukiewicz Tomasz, Karwecka Katarzyna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788326486265
Najnowsze wydanie książki o wzorach pism procesowych uwzględnia ważne zmiany w kodeksie postępowania cywilnego wchodzące w życie 8 września 2016 r., związane ze zwiększeniem informatyzacji postępowania cywilnego. Zmiany te dotyczą w ...

Cena w prawoo.pl:
128.33 zł
179 zł


Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym administracyjnym ogólnym i podatkowym oraz sądowoadministracyjnym

Barut Skupień Barbara
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325579340
Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym, administracyjnym ogólnym i podatkowym oraz sądowoadministracyjnym to publikacja, która stanowi kompendium wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie współuczestnictwa procesowego ...

Cena w prawoo.pl:
121.97 zł
159 zł


Pisma procesowe w sprawach cywilnych gospodarczych i rejestrowych Wzory i objaśnienia

Bugajna Sporczyk Dorota
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326493591
W publikacji zostały uwzględnione najnowsze zmiany w obowiązującym stanie prawnym, wynikające przede wszystkim z aktywności władzy ustawodawczej i orzecznictwa. Treść pism obejmuje nie tylko zmiany w sprawach procesowych, lecz także w ...

Cena w prawoo.pl:
199.83 zł
249 zł