Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism z omówieniami

Jaworski Stefan
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 5/2016 | Isbn 9788325587413
Praktyczny przewodnik po najczęstszych w obrocie sądowym przypadkach apelacji. Służy rozwiązaniu konkretnych problemów występujących przy sporządzaniu apela ...

Cena w prawoo.pl:
97.51 zł
129 zł

Bestseller

Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Piotr Gołaszewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788325596446
W oparciu o najbardziej aktualne ustalenia doktryny i judykatury Autor wskazuje na praktyczne aspekty sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu administra ...

Cena w prawoo.pl:
144.15 zł
189 zł

Bestseller

Umowy pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych

Pabis Robert
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788325595647
Obok każdego wzoru, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz, dzięki któremu możliwe jest właściwe ...

Cena w prawoo.pl:
137.79 zł
179 zł

Bestseller

Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem

Michał Błoński
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380928831
Publikacja zawiera około 300 wzorów pism procesowych uwzględniających najnowsze zmiany wprowadzone do procesu karnego, w tym ostatnią dużą nowelizację kodeks ...

Cena w prawoo.pl:
128.25 zł
179 zł

Bestseller

Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański

Stefański Ryszard
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2016 | Isbn 9788325586218
Zbiór prawie 500 wzorów pism procesowych z prawa karnego, pogrupowanych na podstawie kryterium chronologicznego przepisów Kodeksu postępowania karnego. W książ ...

Cena w prawoo.pl:
148.39 zł
199 zł


Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD

Roman Hauser, Wojciech Sawczyn, Jan Szuma
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788325587949
Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD stanowi opracowanie około 200 wzorów, które najczęściej w ...

Cena w prawoo.pl:
152.63 zł
199 zł


Apelacje cywilne i karne Jaworski

Stefan Jaworski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2016 | Isbn 9788325583798
Pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym. W n ...

Cena w prawoo.pl:
114.37 zł
149 zł

Bestseller

Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD

Grzegorz Trejgel, Marcin Wojewódka, Alicja Dobrenko, Grzegorz Trejgel, Anna Wijkowsk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325563431
Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów pism procesowych najczęściej występ ...

Cena w prawoo.pl:
129.02 zł
179 zł


Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami adminstracyjnymi

Bogusław Dauter, Janusz Drachal, Małgorzata Niezgódka Medek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 7/2015 | Isbn 9788326493843
Książka zawiera wzory pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzory orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd ...

Cena w prawoo.pl:
105.82 zł
149 zł


Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych

Kinga Flaga Gieruszyńska, Aniukiewicz Tomasz, Karwecka Katarzyna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788326486265
Najnowsze wydanie książki o wzorach pism procesowych uwzględnia ważne zmiany w kodeksie postępowania cywilnego wchodzące w życie 8 września 2016 r., związan ...

Cena w prawoo.pl:
127.13 zł
179 zł

Bestseller