Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych

Flaga Gieruszyńska Kinga
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788325583835
Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, lin ...

Cena w prawoo.pl:
186.06 zł
199 zł


Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym administracyjnym ogólnym i podatkowym oraz sądowoadministracyjnym

Barut Skupień Barbara
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325579340
Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym, administracyjnym ogólnym i podatkowym oraz sądowoadministracyjnym to publikacja, która stanowi kompendium ...

Cena w prawoo.pl:
120.83 zł
159 zł

Bestseller

Pisma procesowe w sprawach cywilnych gospodarczych i rejestrowych Wzory i objaśnienia

Bugajna Sporczyk Dorota
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326493591
W publikacji zostały uwzględnione najnowsze zmiany w obowiązującym stanie prawnym, wynikające przede wszystkim z aktywności władzy ustawodawczej i orzecznictw ...

Cena w prawoo.pl:
205.43 zł
249 zł

Wysyłka gratis prawo

Bestseller

Pisma procesowe w sprawach cywilnych gospodarczych i rejestrowych Wzory i objaśnienia

Bugajna Sporczyk Dorota
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326493591
W publikacji zostały uwzględnione najnowsze zmiany w obowiązującym stanie prawnym, wynikające przede wszystkim z aktywności władzy ustawodawczej i orzecznictw ...

Cena w prawoo.pl:
205.43 zł
249 zł

Wysyłka gratis prawo

Bestseller

Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym

Paluszkiewicz Hanna
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788325574369
Książka uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Kodeks karny skarbowy, w tym m.in.:\r\n- zmiany wynikające z obs ...

Cena w prawoo.pl:
129.02 zł
179 zł

Bestseller

Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym komentarz

Piotr Gołaszewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788325569518
Prezentowana publikacja Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism i kazusem ...

Cena w prawoo.pl:
129.02 zł
179 zł


Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism z omówieniami

Stefan Jaworski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2015 | Isbn 9788325567439
Książka dla absolwentów wydziałów prawa, którzy w toku swojej edukacji prawniczej nie mieli możliwości zetknięcia się z praktycznymi problemami przy sporz ...

Cena w prawoo.pl:
95.72 zł
129 zł

Bestseller

Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej

Czarnecki, Czerwińska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325576134
Książka napisana przez praktyków uwzględnia zmiany wynikające z obszernej nowelizacji prawa karnego wprowadzone: ustawą z 27.9.2013 r. (Dz.U. ...

Cena w prawoo.pl:
95.72 zł
129 zł

Bestseller

Pracodawca a związki zawodowe Wybrane problemy zbiorowego prawa pracy Zagadnienia prawne w pytaniach i odpowiedziach wzory pism +CD

Żołyński Janusz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788326413827
Prezentowana publikacja przedstawia zagadnienia związane z szeroko rozumianym zbiorowym prawem pracy. Książka została podzielona na trzy działy tematyczne: I. ...

Cena w prawoo.pl:
41.90 zł
59 zł


Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem należności pieniężnych - wzory pism postanowi

Wojdylak Sputowska , Sputowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788378042464
Publikacja prezentuje zbiór różnych, gotowych do wykorzystania wzorów pism procesowych: postanowień, zażaleń i instrukcji, które zgodnie ze swoją pozycją p ...

Cena w prawoo.pl:
108.52 zł
157.5 zł