Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym administracyjnym ogólnym i podatkowym oraz sądowoadministracyjnym

Barut Skupień Barbara
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325579340
Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym, administracyjnym ogólnym i podatkowym oraz sądowoadministracyjnym to publikacja, która stanowi kompendium wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie współuczestnictwa procesowego ...

Cena w prawoo.pl:
138.65 zł
159 zł


Pisma procesowe w sprawach cywilnych gospodarczych i rejestrowych Wzory i objaśnienia

Bugajna Sporczyk Dorota
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326493591
W publikacji zostały uwzględnione najnowsze zmiany w obowiązującym stanie prawnym, wynikające przede wszystkim z aktywności władzy ustawodawczej i orzecznictwa. Treść pism obejmuje nie tylko zmiany w sprawach procesowych, lecz także w ...

Cena w prawoo.pl:
193.87 zł
249 zł


Pisma procesowe w sprawach cywilnych gospodarczych i rejestrowych Wzory i objaśnienia

Bugajna Sporczyk Dorota
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326493591
W publikacji zostały uwzględnione najnowsze zmiany w obowiązującym stanie prawnym, wynikające przede wszystkim z aktywności władzy ustawodawczej i orzecznictwa. Treść pism obejmuje nie tylko zmiany w sprawach procesowych, lecz także w ...

Cena w prawoo.pl:
193.87 zł
249 zł


Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym

Paluszkiewicz Hanna
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788325574369
Książka uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Kodeks karny skarbowy, w tym m.in.:\r\n- zmiany wynikające z obszernej nowelizacji Kodeksu karnego (ustawa z 20.2.2015 r., Dz.U. z 2015 r. poz. ...

Cena w prawoo.pl:
132.67 zł
179 zł


Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym komentarz

Piotr Gołaszewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788325569518
Prezentowana publikacja Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism i kazusem omawia całościowo problematykę systemu środków zaskarżenia występując ...

Cena w prawoo.pl:
132.67 zł
179 zł


Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism z omówieniami

Stefan Jaworski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2015 | Isbn 9788325567439
Książka dla absolwentów wydziałów prawa, którzy w toku swojej edukacji prawniczej nie mieli możliwości zetknięcia się z praktycznymi problemami przy sporządzaniu apelacji karnych i cywilnych. Autor przyjął założen ...


Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej

Czarnecki, Czerwińska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325576134
Książka napisana przez praktyków uwzględnia zmiany wynikające z obszernej nowelizacji prawa karnego wprowadzone: ustawą z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247) i ustawą z 20.2.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396), które ...

Cena w prawoo.pl:
98.43 zł
129 zł


Pracodawca a związki zawodowe Wybrane problemy zbiorowego prawa pracy Zagadnienia prawne w pytaniach i odpowiedziach wzory pism +CD

Żołyński Janusz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788326413827
Prezentowana publikacja przedstawia zagadnienia związane z szeroko rozumianym zbiorowym prawem pracy. Książka została podzielona na trzy działy tematyczne: I. Spory zbiorowe II. Usytuowanie i uprawnienia związków zawodowych u pracodawcy ...

Cena w prawoo.pl:
45.46 zł
59 zł


Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem należności pieniężnych - wzory pism postanowi

Wojdylak Sputowska , Sputowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788378042464
Publikacja prezentuje zbiór różnych, gotowych do wykorzystania wzorów pism procesowych: postanowień, zażaleń i instrukcji, które zgodnie ze swoją pozycją powinien sporządzać wierzyciel należności pieniężnych. Opracowanie zawiera ...

Cena w prawoo.pl:
111.59 zł
157.5 zł


Prawo Oświatowe wzory pism i dokumentów

Kwiatkowski, Gawroński
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788326481246
Książka jest przeznaczona zwłaszcza dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli prowadzących je organów oraz przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Powinni do niej sięgnąć także nauczyciele i ...

Cena w prawoo.pl:
101.51 zł
139 zł