Decyzje wnioski i inne pisma procesowe oraz orzeczenia z zakresu nieruchomości

Wolanin
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325564254
Obok wzoru konkretnego pisma modelowego, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz, w którym wskazano problemy wynikające na tle tworzenia i stosowania konkretnych pism, w szczególno ...

Cena w prawoo.pl:
147.50 zł
199 zł


Pisma pisma procesowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego

Pabis Robert
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325568849
Książka zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów pism, pism procesowych i umów związanych z wszczęciem, trwaniem, zakończeniem oraz skutkami postępowania upadłościowego i naprawczego. Opracowanie zawiera zbiór pism, pism pro ...

Cena w prawoo.pl:
156.09 zł
179 zł


Pisma procesowe w sprawach karnych

Ryszard Stefański
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2015 | Isbn 9788325576332
Niniejsze opracowanie zawiera zbiór prawie 500 wzorów pism procesowych, pogrupowanych na podstawie kryterium chronologicznego przepisów Kodeksu postępowania karnego. Nie ograniczono się do podania konkretne ...


Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych

Dr Andrzej Grzegorz Harla
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Szkolenia TUR
Wydanie 3/2011 | Isbn 8386212454
Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych z zakresu: kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu pracy, kodeksu spółek handlowych, kodeksu postępowania cywilnego. ...

Cena w prawoo.pl:
62.10 zł
80.5 zł


Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych

Tomasz Aniukiewicz, Łukasz Bierski, Kinga Flaga Gieruszyńska, Katarzyna Karwecka, A
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788326433504
Książka adresowana w szczególności do prawników praktyków, aplikantów oraz studentów prawa odbywających staże w kancelariach prawniczych. Książka stanowi zbiór wzorów pism procesowych w sprawach cywilnych, prz ...


Umowy decyzje i pisma procesowe z zakresu procesu budowlanego

Jerzy Siegień, Marian Wolanin
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325564230
Książka obejmuje wzory umów, decyzji i pism stosowanych w zakresie procesu budowlanego m.in. dotyczące najmu sprzętu budowlanego lub związane z zatrudnieniem podwykonawców, a także umowy mające zastosowanie przy większych inwestycjach, ...

Cena w prawoo.pl:
125.26 zł
169 zł


Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym

Anna Hrycaj, Patryk Filipiak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326443268
Książa zawiera 250 wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sądowych w sprawach upadłościowych i naprawczych. Obejmuje zarówno pisma składane w toku postępowania przez jego uczestników, dłużnika i wierzycieli, jak i pi ...

Cena w prawoo.pl:
116.12 zł
159 zł


Korespondencja z ZUS wzory pism przykłady wyjaśnienia eksperta

Oficyna
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326932786
23 wypełnione wzory, 37 komentarzy specjalisty. W trakcie prowadzonej działalności płatnicy składek wielokrotnie spotykają się z koniecznością przygotowania określonych pism do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub udzielania odpowied ...

Cena w prawoo.pl:
52.16 zł
69 zł


WZORY PISM PROCESOWYCH Z ZAKRESU PRAWA PRACY

RACZKOWSKI M. WOŹNIAK A.
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788327806031
Wzory obejmują wszystkie istotne etapy postępowania sądowego począwszy od próby ugodowej poprzez pozew, pisma składane w toku postępowania i środki odwoławcze, a skończywszy na skardze kasacyjnej i wniosku o wszczęcie egzekucji. Spos ...

Cena w prawoo.pl:
45.46 zł
59 zł


Pisma i pisma procesowe w sprawach podatkowych z objaśnieniami i płytą CD

Wyszomirska Łapczyńska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325564216
Kompendium niezbędnej wiedzy, jaka pozwoli na umiejętne formułowanie żądań w kwestiach podatkowych, a również na zrozumienie zawiłości przepisów. Czytelnik znajdzie w przed zarówno opisy różnorodnych instytucji prawa podat ...

Cena w prawoo.pl:
132.67 zł
179 zł