Pisma procesowe w sprawach cywilnych

Andrzej Zieliński, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2014 | Isbn
Publikacje z serii Wzory Pism Becka to opracowania zawierające praktyczne wzory pism procesowych i umów. Autorzy omawiają te zagadnienia z wyczuciem potrzeb praktyki, przez co książki z tej serii stanowią profesjonalną pomoc dla radców p ...


Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami

Haak Henryk, Haak Trzuskawska Anna
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325554781
Obejmują 138 wzorów pism, w tym zwłaszcza pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe, występujących w sprawach rodzinnych. Tymi pismami w sprawach rodzinnych, przedstawionymi w książce, są nie tylko p ...

Cena w prawoo.pl:
132.67 zł
179 zł


Pisma procesowe w sprawach karnych z objaśnieniami

Ryszard Stefański
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2014 | Isbn 9788325559892
Książka zawiera 485 wzorów pism procesowych, pogrupowanych na podstawie kryterium chronologicznego przepisów Kodeksu postępowania karnego. Nie ograniczono się do podania konkretnego pisma modelowego co do formy i treści, ale także zamies ...


Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych gospodarczych i rejestrowych

D Bugajna Sporczyk, A Gola
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 9/2012 | Isbn 9788378062813
Zawiera zmiany w obowiązującym stanie prawnym wprowadzone do Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, które obowiązują od 3 maja 2012 r ...

Cena w prawoo.pl:
181.84 zł
249 zł


Nieruchomości wzory pism i umów Kisilowski

Kisilowska, Godlewski, Groń
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 4/2013 | Isbn 9788327802132
W obecnym wydaniu książki uwzględniono zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami, prawie budowlanym i ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Zamieszczone wzory umów i pism mają za zadanie ułatwić zrozumien ...

Cena w prawoo.pl:
145.33 zł
199 zł


Kodeks cywilny Komentarz Tom 1-2 + Pisma procesowe w sprawach cywilnych

Krzysztof Pietrzykowski, Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin Kłoda, Jan Moj
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325557508
Siódme wydanie Becka zawiera pogłębione i rozszerzone omówienie przepisów Kodeksu, z odniesieniem się do najbardziej aktualnych poglądów doktryny oraz najnowszego orzecznictwa.\r\nKomentarz został uzupełniony komentarzem do ustawy z ...


Apelacje w procesie karnym + Apelacje cywilne i karne

Stefan Jaworski, Prawo Sądowe
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn
Apelacje w procesie karnym. Zagadnienia praktyczne i kazusy to:\r\n\r\n omówienie istoty zarzutów z art. 438 i 439 KPK,\r\n praktyczne przykłady redakcji poszczególnych rodzajów zarzutów apelacyjnych,\r\n najistotniejsze orzeczenia, zarówno Sądu ...


Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD

Gromek K.
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325550806
Będą one użyteczne dla prawników, studentów i absolwentów studiów prawniczych, aplikantów adwokackich, radcowskich, sądowych i prokuratorskich oraz notarialnych, osób prywatnych, borykających się z problemami rodzinnymi, wymagającym ...

Cena w prawoo.pl:
125.26 zł
169 zł


Wzory pism procesowych w sprawach karnych

Hofmański, Zabłocki
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 3/2012 | Isbn 978838062301
Uznana publikacja zawierająca wzory pism kierowanych przez uczestników procesu do organów procesowych w sprawach karnych. Każdy wzór jest poprzedzony tabelą poglądową, która w poszczególnych rubrykach zawiera informacje o rodzaju pisma ...

Cena w prawoo.pl:
159.94 zł
219 zł


Procesowe prawo pracy Wzory pism Baran

Krzysztof Wojciech Baran, Wujczyk, Książek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326442681
Książka ze wzorami procesowymi dla sędziów, radców prawnych i adwokatów. Będzie przydatna także pracownikom działów HR oraz pracodawcom. Przedstawia teoretyczne i praktyczne zagadnienia postępowania przed sądem w sprawach z zakr ...

Cena w prawoo.pl:
123.42 zł
169 zł