Apelacje w procesie karnym + Apelacje cywilne i karne

Kapiński, Jaworski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn
Apelacje w procesie karnym. Zagadnienia praktyczne i kazusy to:\r\n\r\n omówienie istoty zarzutów z art. 438 i 439 KPK,\r\n praktyczne przykłady redakcji poszczególnyc ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD

Gromek K.
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325550806
Będą one użyteczne dla prawników, studentów i absolwentów studiów prawniczych, aplikantów adwokackich, radcowskich, sądowych i prokuratorskich oraz notarial ...

Cena w prawoo.pl:
121.82 zł
169 zł


Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Dauter, Drachal, Niezgódka Medek
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 6/2013 | Isbn 9788327802156
Książka zawiera wzory pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz wzory orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Nac ...

Cena w prawoo.pl:
110.08 zł
155 zł

Bestseller

Wzory pism procesowych w sprawach karnych

Hofmański, Zabłocki
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 3/2012 | Isbn 978838062301
Uznana publikacja zawierająca wzory pism kierowanych przez uczestników procesu do organów procesowych w sprawach karnych. Każdy wzór jest poprzedzony tabelą po ...

Cena w prawoo.pl:
155.53 zł
219 zł

Bestseller

Procesowe prawo pracy Wzory pism Baran

Krzysztof Wojciech Baran, Wujczyk, Książek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326442681
Książka ze wzorami procesowymi dla sędziów, radców prawnych i adwokatów. Będzie przydatna także pracownikom działów HR oraz pracodawcom. Przedstawia t ...

Cena w prawoo.pl:
120.02 zł
169 zł

Bestseller

Pisma procesowe w sprawach sądowoadministracyjnych Hauser

Sawczyn
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325553425
Książka stanowi opracowanie około 200 wzorów, które najczęściej występują w sprawach sądowoadministracyjnych. Każdy wzór opatrzony jest ...

Cena w prawoo.pl:
129.02 zł
179 zł


Apelacje cywilne i karne Komentarz wzory pism procesowych

Stefan Jaworski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2013 | Isbn 9788325552145
Książka z komentarzem i wzorami ze względu na swój praktyczny charakter adresowana jest do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, adwokat ...

Cena w prawoo.pl:
95.72 zł
129 zł


Wzory pism w sprawach podatkowych Babiarz

Dauter B.
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 3/2009 | Isbn 9788376202471
Książka zawiera zbiór wzorów pism i aktów administracyjnych w sprawach podatkowych oraz z zakresu egzekucji należności pieniężnych, prowadzonej na podst ...

Cena w prawoo.pl:
98.72 zł
139 zł


Umowy pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych

Pabis Robert
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325550820
Obok każdego wzoru, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz/objaśnienia, dzięki którym możliwe jes ...

Cena w prawoo.pl:
129.02 zł
179 zł


Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism i kazusem

Piotr Gołaszewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788325543426
Książka autorstwa Gołaszewski Piotr omawia całościowo problematykę systemu środków zaskarżenia występujących w postępowaniu administracyjnym i sądowoadm ...

Cena w prawoo.pl:
107.40 zł
149 zł