Pisma procesowe w sprawach sądowoadministracyjnych Hauser

Sawczyn
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325553425
Książka stanowi opracowanie około 200 wzorów, które najczęściej występują w sprawach sądowoadministracyjnych. Każdy wzór opatrzony jest obszernym komentarzem, w którym Autorzy wyjaśniają najczęstsze problemy pows ...

Cena w prawoo.pl:
132.67 zł
179 zł


Apelacje cywilne i karne Komentarz wzory pism procesowych

Stefan Jaworski, Prawo Sądowe
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2013 | Isbn 9788325552145
Książka z komentarzem i wzorami ze względu na swój praktyczny charakter adresowana jest do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, adwokatów i radców prawnych, sędziów i prokuratorów. Drugie, zaktualizowane wy ...


Wzory pism w sprawach podatkowych Babiarz

Dauter B.
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 3/2009 | Isbn 9788376202471
Książka zawiera zbiór wzorów pism i aktów administracyjnych w sprawach podatkowych oraz z zakresu egzekucji należności pieniężnych, prowadzonej na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Pod poszczególnymi wz ...

Cena w prawoo.pl:
101.51 zł
139 zł


Umowy pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych

Pabis Robert
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325550820
Obok każdego wzoru, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz/objaśnienia, dzięki którym możliwe jest właściwe wykorzystanie poszczególnych wzorów w praktyce. Ponadto przedstaw ...


Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism i kazusem

Piotr Gołaszewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788325543426
Książka autorstwa Gołaszewski Piotr omawia całościowo problematykę systemu środków zaskarżenia występujących w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych powiązań zachodzący ...

Cena w prawoo.pl:
110.44 zł
149 zł


Proces inwestycyjno-budowlany Wzory pism i umów

Helena Kisilowska, Rafał Godlewski
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788376202952
Proces inwestycyjno-budowlany. Wzory pism i umów to książka adresowana głównie do praktyków zajmujących się szeroko rozumianym prawem budowlanym i procesem inwestycyjnym. Publikacja zawiera wzory pism i umów, a także wzory najbardziej ...

Cena w prawoo.pl:
101.51 zł
139 zł


Apelacje cywilne i karne Komentarz oraz Wzory pism procesowych

Stefan Jaworski, Prawo Sądowe
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788325534721
Książka omawia całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym, ale głównie koncentruje się na aspektach praktycznych, które mają ułatwić skuteczne wniesienie ...


Pakiet: Prawo Sądowe Apelacje cywilne i karne Sporządzanie środków zaskarżenia Skarga kasacyjna

Stefan Jaworski, Prawo Sądowe
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2012 | Isbn 978832553
Apelacje cywilne i karne. Komentarz oraz wzory pism procesowych Autor: Stefan Jaworski. Praktyczne opracowanie, które \r\nadwokatom i radcom prawnym ułatwi skuteczne przygotowanie i złożenie apelacji dzięki praktycznym ...


Pisma procesowe w sprawach karnych Wzory i objaśnienia

Edward Samborski
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 5/2012 | Isbn 9788378063537
Dołączono CD zawierająca edytowalne wzory pism procesowych w sprawach karnych zamieszczone w książce. Drugie wydanie książki Pisma procesowe w sprawach karnych. Wzory i objaśnienia,\r\nktóre nie wymagało w odniesieniu do pierwszego wydan ...

Cena w prawoo.pl:
123.42 zł
169 zł


Kazusy i wzory pism

dr Izabela Kraśnicka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788325531324
Uniwersyteckie poradnie prawne co roku udzielają porad w kilkunastu tysiącach spraw. Co roku też poradnie składają sprawozdania z ich rocznej działalności do Fundacji Uniwersyteckich\r\nPoradni Prawnych1. Na podstawie tychże raportów FUPP ...

Cena w prawoo.pl:
74.84 zł
99 zł