Wzory pism prokuratora w sprawach karnych

Wzory pism prokuratora w sprawach karnych Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej

Zapowiedź książki Wzory pism prokuratora w sprawach karnych

Autor: Agnieszka Goździk, Tomasz Tutkaj,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381246446
Wydanie: 1/2018 Stron: 480


Inne działy: Ochrona danych osobowych, Plan kont 2018, Podatki 2018, Kadry i płace 2018,Wysyłka

Książka obejmuje szeroki zakres pism wykorzystywanych w toku śledztw lub dochodzeń, ale też w postępowaniach sprawdzających oraz w postępowaniu sądowym. Wybrane wzory są opatrzone zwięzłymi komentarzami odnoszącymi się do praktyki prokuratorskiej.
Szczególną uwagę czytelników powinny zwrócić wzory związane z nowymi instytucjami, które w ostatnich latach wprowadzono do procesu karnego, np. postanowienie o dozorze policji połączone z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami albo zakazem zbliżania się do określonych osób na wskazaną odległość, czy wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar.