Zabezpieczenie administracyjne należności pieniężnych w praktyce organów egzekucyjnych

Zabezpieczenie administracyjne należności pieniężnych w praktyce organów egzekucyjnych

 

119 zł 90.82 Bestseller

Autor: Dalkowska Anna,
Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788364512537
Wydanie: 1/2015 Stron: 312


Inne działy: Postępowanie egzekucyjne, Postępowanie karne 2018, Kodeks postępowania administracyjnego 2018, Postępowanie cywilne 2018,Wysyłka

Książka krok po kroku opisuje przebieg postępowania zabezpieczającego i pomaga rozwiązać problemy, które mogą się pojawić na poszczególnych jego etapach. Autorka rozwiewa wątpliwości dotyczące najczęściej stosowanych przez organ egzekucyjny środków zabezpieczenia należności pieniężnych oraz środków prawnych przysługujących uczestnikom postępowania. Przywołując aktualne orzecznictwo sądowe, wyjaśnia m.in.:
- w jakich sytuacjach wszczęcie postępowania następuje na wniosek wierzyciela, a kiedy z urzędu – na podstawie tytułu wykonawczego,
- co zrobić w razie zbiegu zabezpieczenia administracyjnego i sądowego,
- co może być przedmiotem zastawu skarbowego,
- kiedy zajęcie zabezpieczające przekształca się w egzekucyjne,
- kto może złożyć wniosek o wyłączenie rzeczy lub prawa spod zabezpieczenia,
- jakie czynności powinien podjąć organ egzekucyjny w przypadku złożenia przez zobowiązanego zarzutu lub skargi.

Opracowanie zostało wzbogacone o praktyczne schematy oraz testy sprawdzające znajomość najważniejszych zagadnień z odpowiedziami. Jest skierowane przede wszystkim do praktyków zajmujących się egzekucją administracyjną, uczestników postępowania zabezpieczającego i prawników.