Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce

Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce Dokumentowanie prac oraz przykładowe zagadnienia audytowe dla wybranych procesów i obszarów (z suplementem elektronicznym)

 

157.5 zł 114.47 Bestseller

Autor: Bartłomiej Janusz,
Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378043973
Wydanie: 1/2017 Stron: 112


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Książka o zadaniach audytu stanowi fachowy poradnik skierowany przede wszystkim do audytorów wewnętrznych. Omawiając sposób realizacji zadania audytowego, autor przedstawia podstawowe rodzaje dokumentów roboczych tworzonych na poszczególnych etapach audytu. Jednocześnie szczegółowo i dokładnie pokazuje, w jaki sposób te dokumenty sporządzać. Liczne przykłady uzupełnione są propozycjami praktycznych rozwiązań, które mogą być zastosowane w codziennej pracy audytorów.
Książka Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce zawiera również przykładowe zagadnienia, które mogą być przedmiotem badania podczas audytu takich procesów i obszarów, jak: proces zakupów, proces płatności, proces sprzedaży, obszar zarządzania zasobami ludzkimi, realizacja projektów inwestycyjnych. Ze względu na ogromne znaczenie systemów IT zaprezentowano także możliwy sposób badania mechanizmów kontrolnych związanych z aplikacjami informatycznymi. Zaproponowane zestawienia zagadnień audytowych mogą być bezpośrednio wykorzystane do konstruowania programów audytu, a także projektowania poszczególnych testów audytowych.
Przedstawione podejście w książce Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce do realizacji zadania audytowego w oparciu o ryzyko oraz analizę procesów, a także zaproponowane rozwiązania są zgodne z Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego wydanymi przez Instytut Audytorów Wewnętrznych. Dołączony do publikacji suplement elektroniczny zawiera kompletny zestaw wzorów dokumentów roboczych w formie edytowalnej, co ułatwia ich wykorzystanie w praktyce. Zamieszczone wzory mogą być wykorzystane wprost w procesie badania, można je również przystosować do potrzeb komórki audytu lub uzupełnić nimi już stosowane dokumenty.
Plik suplementu do pobrania przez Internet (instrukcja w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.