Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

 

169 zł 142.79

Autor: Katarzyna Kryla Cudna, nstytucje Prawa Prywatnego,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381280242
Wydanie: 1/2018 Stron: 276


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Niniejsza publikacja to wybitna praca doktorska poświęcona możliwości dochodzenia naprawienia szkody niemajątkowej powstałej poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Niniejsza rozprawa doktorska została nagrodzona w III edycji ogólnopolskiego konkursu im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego.