Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Zapowiedź książki Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Autor: Katarzyna Kryla Cudna,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381280242
Wydanie: 1/2018 Stron: 500


Inne działy: Ochrona danych osobowych, Plan kont 2018, Podatki 2018, Kadry i płace 2018,Wysyłka

Niniejsza publikacja to wybitna praca doktorska poświęcona możliwości dochodzenia naprawienia szkody niemajątkowej powstałej poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Niniejsza rozprawa doktorska została nagrodzona w III edycji ogólnopolskiego konkursu im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego. Publikacja omawia m.in. następujące zagadnienia:
- szkodę niemajątkową i zadośćuczynienie,
- rozwój instytucji zadośćuczynienia pieniężnego za szkodę niemajątkową wynikającą z niewykonania umowy,
- dopuszczalność zasądzenia zadośćuczynienia pieniężnego za szkodę niemajątkową wynikającą z niewykonania umowy de lege lata,
- optymalny model kompensacji szkody niemajątkowej w kontraktowym reżimie odpowiedzialności odszkodowawczej.
- Problematyka, na której skupia się autorka przeszła duże zmiany, które w znacznym stopniu zdezaktualizowały dotychczasowe opracowania.
Praca zawiera innowacyjne podejście – zwłaszcza w rozdziale IV, gdzie autorka przestawia swoje własne wnioski oraz jak – według niej – wyglądają najwłaściwsze rozwiązania problemu konsumpcji szkód niemajątkowych wywołanych naruszeniem zobowiązania.
Publikacja adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych prezentowaną tematyką.